Ceník

Ceny služeb 

Sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Pro uživatele s trvalým pobytem v Litoměřicích

do 7 let věku

32 Kč/1 hod.  ceny platné do 31.12.2021

od 7 let do 18 let věku

42 Kč/1 hod.  ceny platné do 31.12.2021 

nad 18 let

57 Kč/ 1 hod. ceny platné do 31.12.2021

Výše úhrady pro uživatele s trvalým pobytem mimo obec Litoměřice

79 Kč/ 1 hod. ceny platné do 31.12.2021

DENNÍ STACIONÁŘ sociální služba - ÚHRADA od 1. 1. 2022
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchod 3 do 6 let  40 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchod 7 do 18 let 50 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchnad 18 let 65 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým pobytem mimo obec Litoměřice 87 Kč/1 hod.
Výše úhrady se poměrně krátí, pokud poskytování služby netrvá celou hodinu.

Fakultativní služby nad rámec základních činností do 31. 12. 2021:

Canisterapie - výše spoluúčasti za poskytnutí služby je vypočtena dle koeficientu 50% fakturované ceny uživatel a 50% fakturované ceny uhradí Centrum – SRDÍČKO.Úhrada za canisterapii se odvíjí dle aktuální výše výpočtu, popř. dle požadavků externího poskytovatele.                            

Hiporehabilitace  - je zdarma, neboť Centrum – SRDÍČKO zajišťuje na své náklady dopravu do místa poskytování služby.                                                        

Vnitřní bazén v organizaci -  v časech dle provozního řádu -  ve výši 20 Kč za 1 využití.                                       

Fyzioterapie -  jako zdravotní služba je zdarma, a to na základě předloženého platného a relevantního poukazu na konkrétní zdravotní pojišťovnou smluvně dojednaný zdravotní výkon.                                                                                                                                                                                                                

V rámci dalších fakultativních odborných činností-služeb nastavení automatického systému v případě účtování částečných neinvestičních nákladů promítajících se do úhrad za zajištění a čerpání fakultativních služeb, které budou odrážet koeficient 7% osobních či fakturovaných nákladů ve vztahu k organizaci za skupinové odborné činnosti a v plné výši osobních či fakturovaných nákladů ve vztahu k organizaci za individuální odborné činnosti. Jedná se o fakultativní odborné činnosti - služby – muzikoterapie (skupinová terapie), ergoterapie (skupinová terapie), arteterapie (skupinová terapie), logopedie (inviduální terapie), dramaterapie (inviduální terapie). 

Všechny nabízené fakultativní služby, krom zdravotní služby fyzioterapie, jsou prováděny nad rámec základních činností, z toho vyplývá účtování běžných základních činností dle platného Úhradovníku                              

                        Fakultativní služby nad rámec základních činností od 1. 1. 2022
Fyzioterapie zdarma, a to na základě předloženého platného a relevantního poukazu na konkrétní zdr. výkon, který má organizace smluvně dojednaný se zdrav. pojišťovnou
Vnitřní bazén v organizaci: 20 Kč/1 využití/1 uživatel dle možností provozu    
Valdek Slatina, SAS, pobyt u koňů: externí soc. služba zdarma, náklady na přepravu 20 Kč/1 cesta/1 uživatel
Muzikoterapie: skupinová či individuální terapie se odvíjí dle výše požadavku či osobních nákladů externího poskytovatele, dle počtu uživatelů a možností zajištění  
Canisterapie: úhrada se odvíjí dle výše požadavku externího poskytovatele, dle  počtu uživatelů a možností zajištění
Ergoterapie:  individuální či skupinová terapie se odvíjí dle výše požadavku či osobních nákladů externího poskytovatele, dle počtu uživatelů a možností zajištění
další terapie ve speciální pedagogice:  individuální či skupinová terapie se odvíjí dle výše požadavku či osobních nákladů externího poskytovatele, popř. počtu uživatelů a možností zajištění

Dětská skupina - JESLIČKY ve formě SLUŽBY PÉČE PRO DĚTI VE VĚKU OD 18 MĚSÍCŮ DO 3 LET - výše úhrady za měsíc

v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce do 31. 12. 2021

1 000,00 Kč

od 1. 1. 2022 v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce 

1 500,00 Kč

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA - výše úhrady za měsíc

v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce

500,00 Kč

od 1. 1. 2022 v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce

750,00 Kč

využití vnitřního bazénu

1   využití

v časech   dle provozního řádu a možností Poskytovatele

20,00 Kč

 Ceny stravného platné od 1. 9. 2021

STRAVNÉ PRO VŠECHNY SLUŽBY

  Dětská skupina - JESLIČKY ve formě  služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let     

do 3 let

snídaně/svačina

14 Kč

oběd

19 Kč

 

svačina

11 Kč

 

celkem

44 Kč

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 

od 3 do 6 let

snídaně/svačina

14 Kč

Denní stacionář

oběd

21 Kč

1

svačina

11 Kč

 

celkem

46 Kč

Denní stacionář

od 7 do 10 let

snídaně/svačina

16 Kč

 

oběd

23 Kč

2

svačina

12 Kč

 

celkem

51 Kč

Denní stacionář

od 11 do 14 let

snídaně/svačina

16 Kč

 

oběd

24 Kč

3

svačina

12 Kč

 

celkem

52 Kč

Denní stacionář

od 15 do 18 let

snídaně/svačina

17 Kč

 

oběd

27 Kč

4

svačina

12 Kč

 

celkem

56 Kč

Denní stacionář

nad 18 let

snídaně/svačina

18 Kč

 

oběd

35 Kč

5

svačina

13 Kč

 

celkem

66 Kč

dietní režim pouze oběd v rámci sociální služby denní stacionář                    3 kategorie

do 10 let

oběd

45 Kč

do 18 let

51 Kč

nad 18 let

84 Kč