Ceník

Ceny služeb 

DENNÍ STACIONÁŘ sociální služba 
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchod 3 do 6 let  40 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchod 7 do 18 let 50 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým  pobytem v Litoměřicíchnad 18 let 65 Kč/1 hod.
Uživatel s trvalým pobytem mimo obec Litoměřice 87 Kč/1 hod.
Výše úhrady se poměrně krátí, pokud poskytování služby netrvá celou hodinu.

                        

                        Fakultativní služby nad rámec základních činností
Fyzioterapie zdarma, a to na základě předloženého platného a relevantního poukazu na konkrétní zdr. výkon, který má organizace smluvně dojednaný se zdrav. pojišťovnou
Vnitřní bazén v organizaci: 20 Kč/1 využití/1 uživatel dle aktuálných možností umožňujících provoz 
Valdek Slatina, SAS, pobyt u koňů: externí soc. služba zdarma, náklady na přepravu 20 Kč/1 cesta/1 uživatel, dle možností externího poskytovatele
Muzikoterapie: skupinová terapie se odvíjí dle výše požadavku či osobních nákladů externího poskytovatele, dle počtu uživatelů a možností zajištění externího poskytovatele 

Canisterapie: úhrada se odvíjí dle výše požadavku externího poskytovatele, dle  počtu uživatelů a možností zajištění externího poskytovatele

Výlet automobilem organizace, který má speciální plošinu a je uzpůsoben pro jízdu osob sedících po dobu jízdy na invalidním vozíku 20 Kč/1 výlet-doprava/1 osoby

pobyt ve snoezelenu: zcela zdarma 

využití speciálního terapeutického rezonančního lůžk: zcela zdarma

využití interaktivní tabule a interaktivního koberce MAGIC BOX: zcela zdarma

Dětská skupina - JESLIČKY ve formě SLUŽBY PÉČE PRO DĚTI VE VĚKU OD 18 MĚSÍCŮ DO 3 LET - výše úhrady za měsíc

 v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce 

1 500,00 Kč

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA - výše úhrady za měsíc

 v rámci platnosti smlouvy o   poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě absence dítěte či   permanentní docházky  

výše   neinvestičních nákladů/příspěvku

 za dobu jednoho kalendářního měsíce

750,00 Kč

využití vnitřního bazénu

1   využití

v časech   dle provozního řádu a možností Poskytovatele

20,00 Kč

 Ceny stravného platné 

STRAVNÉ PRO VŠECHNY SLUŽBY

  Dětská skupina - JESLIČKY ve formě  služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let     

do 3 let

snídaně/svačina

14 Kč

oběd

19 Kč

 

svačina

11 Kč

 

celkem

44 Kč

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 

od 3 do 6 let

snídaně/svačina

14 Kč

Denní stacionář

oběd

21 Kč

1

svačina

11 Kč

 

celkem

46 Kč

Denní stacionář

od 7 do 10 let

snídaně/svačina

16 Kč

 

oběd

23 Kč

2

svačina

12 Kč

 

celkem

51 Kč

Denní stacionář

od 11 do 14 let

snídaně/svačina

16 Kč

 

oběd

24 Kč

3

svačina

12 Kč

 

celkem

52 Kč

Denní stacionář

od 15 do 18 let

snídaně/svačina

17 Kč

 

oběd

27 Kč

4

svačina

12 Kč

 

celkem

56 Kč

Denní stacionář

nad 18 let

snídaně/svačina

18 Kč

 

oběd

35 Kč

5

svačina

13 Kč

 

celkem

66 Kč

dietní režim pouze oběd v rámci sociální služby denní stacionář                    3 kategorie

do 10 let

oběd

45 Kč

do 18 let

51 Kč

nad 18 let

84 Kč