Ceník

Ceny služeb od 1. 1. 2017

Sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ

Pro uživatele s trvalým pobytem v Litoměřicích: do 7 let věku 30 Kč / hod.
  od 7 let do 18 let věku 40 Kč / hod.
  nad 18 let 55 Kč / hod.
Pro uživatele s trvalým pobytem mimo Litoměřice: bez ohledu na věk 77 Kč / hod.

Výše úhrady se poměrně krátí, pokud poskytování služby netrvá celou hodinu.

Fakultativní služby:  Úhrada za canisterapii a případná úhrada za hipoterapii se odvíjí dle aktuální výše výpočtu, popř. dle požadavku externího poskytovatele. O výši úhrady je uživatel vždy obeznámen. Výše spoluúčasti za poskytnutí služby canisterapie je vypočtena dle koeficientu, tzn.  50 % fakturované ceny uhradí uživatel a 50 % fakturované ceny uhradí Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO. Pobyt ve vnitřním bazénu, které je možný pro osoby ve věku od 3 do 26 let, je ve výši 20 Kč za 1 využití.

SLUŽBA PÉČE PRO DĚTI VE VĚKU OD 18 MĚSÍCŮ DO 3 LET

Maximálně 5 dní v měsíci 350 Kč / měsíc
Samoživitel/ka 750 Kč / měsíc
Základní platba 1500 Kč / měsíc

AMBULANTNÍ DĚTSKÝ STACIONÁŘ

Vždy základní platba 500 Kč / měsíc.

Ceny stravného

Služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let do 3 let svačina 7,00
    oběd 14,00
    svačina 7,00
    celkem 28,00
Ambulantní dětský stacionář a Denní stacionář od 3 do 6 let svačina 7,00
    oběd 16,00
    svačina 6,00
    celkem 29,00
  od 6 do 10 let svačina 9,00
    oběd 18,00
    svačina 9,00
    celkem 36,00
  od 10 do 14 let svačina 9,00
    oběd 19,00
    svačina 9,00
    celkem 37,00
  od 14 do 18 let svačina 10,00
    oběd 21,00
    svačina 10,00
    celkem 41,00
  nad 18 let svačina 10,00
    oběd 32,00
    svačina 10,00
    celkem 52,00
Dietní režim – pouze služba Denní stacionář do 10 let oběd 36,00
  do 18 let oběd 42,00
  nad 18 let oběd 75,00