Sponzoři

Dětská skupina - JESLIČKY v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 čerpá dotaci na provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzvy 03_19_112 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZ.

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022 čerpá dotaci na transformaci a provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzvy  03_19_111  Podpora vzniku i provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZ.

 Logo OPZ

Sociální služba denní stacionář byla v roce 2017, 2018 a pro rok 2019 Ústeckým krajem částečně podpořena neinvestiční dotací, a to v rámci malého i velkého dotačního programu  Podpora Ústeckého kraje na sociální služby  a podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.Ústecký kraj

 

Centrum SRDÍČKO v roce 2018 obdrželo z Fondu Ústeckého kraje dotaci na projekt Cesta za zdravím  ve výši 70 000 Kč.

 logo znak Štětí Centrum SRDÍČKO na sociální službu denní stacionář obdrželo neinvestiční dotaci ve výši 25 000 Kč z rozpočtu Města Štětí na konkrétního příjemce služby.

 Centrum SRDÍČKO na sociální službu denní stacionář obdrželo neinvestiční dotaci va výši 25 000 Kč z rozpočtu Města Terezín na konkrétního příjemce služby.

znak Město Litoměřice

Centrum SRDÍČKO v roce 2019 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2019 na projekt Cesta do pravěku.

Centrum SRDÍČKO v roce 2019 obdrželo dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019 na projekt Cesta za poznáním.

Centrum SRDÍČKO v roce 2019 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti sport pro zdraví/sport pro všechny2019 na projekt Taneční odpoledne pro všechny.

Centrum SRDÍČKO v roce 2018 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2018 na projekt Hravé poznávání říše zvířat.

Centrum SRDÍČKO v roce 2018 obdrželo dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018 na projekt Aktivity se zvířaty. 

Centrum SRDÍČKO v roce 2017 obdrželo dotaci z Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 na projekt Efektivní rodičovství.

Centrum SRDÍČKO v roce 2017 obdrželo dotaci z Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 na projekt Dopoloedne pro zdraví.

Na zahradě naší organizace byly v měsíci září a listopadu 2016 vybudovány dvě nové barevné multifunkční hrací plochy s prvky dopravního hřiště. Tyto plochy mají speciální bezpečný litý povrch, který je vhodný pro malé děti i vozíčkáře. Součástí je tunel pro děti, speciální trampolína, výsadba některých vzorstlých stromů a nový travnatý povrch v okolí multifunkční plochy. Vše finančně zastřešilo Město Litoměřice, které je zřizovatelem naší organizace.


ZAHRADA ČECH s.r.o. věnovala příjemcům služeb  naší organizace lázeňské kulaté oplatky z limitované série.   

HERSTAV, spol. s r.o. věnoval  finanční dar na projekt Cesta za zdravím.                                                                                        

charita

 V rámci sbírky tříkrálové obdržela naše organizace v roce 2017 od Farní charity v Litoměřicích obdržela 18 372 Kč na potřebné kompenzační, didaktické a jiné pomůcky.

Centrum SRDÍČKO za spolupráce s Farní charitou Litoměřice dne 21. 12. 2016 pořádalo miniples pro příjemce služeb. Jednalo se o realizaci projektu „Mezigenerační mosty z hudby“, na který Srdíčko obdrželo finanční prostředky z NADACE AGROFERT. Cílem projektu je podpora společného  setkávání lidí napříč generacemi. Díky navázané spolupráci si měli možnost společně zazpívat a zatancovat uživatelé denního stacionáře, děti z ambulantního dětského stacionáře a senioři z Domova na Dómském pahorku. Miniples se neobešel bez skvělého předtančení tanečníků ze školy TAPOS, kterou vede  paní Plšková a živé kapely jménem O.L.I., které to skvěle hrálo! Každý účastník, krom malého občerstvení,  nakonec obdržel i dárek – kšandy, neboť symbolizují propojení generací. Této smysluplné a vydařené akce předcházelo setkání s harmonikářem, které proběhlo 19.12.2016. 

V roce 2018 Centrum SRDÍČKO od NADACE AGROFERT obdrželo finanční dar na projekt Nástavbový kurz Bazální stimulace v rámci grantové výzvy Podpora dospělých osob s těžkým mentálním akombinovaným zdravotním postižením, Grant Hendikep.

Pro uživatele sociální služby denní stacionář, tedy pro osoby s  mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, byl koncem roku 2016 na základě projektu a díky úplné finanční podpoře z  NADACE AGROFERT, zakoupen, dodán a zajištěn funkční provoz MagicBoxu, a to včetně softwaru a aplikace vhodných programů.V organizaci bude sloužit zejména uživatelům sociální služby denní stacionář, tedy osobám  s těžkým kombinovaným a hlubokým mentálním zdravotním postižením. MagicBox je přínosnou a vhodnou edukační pomůckou, která zábavnou a přijatelnou formou mnoho naučí. Jedná se o český vynález a jde nejnovější technologii.

 V roce 2018 a 2019 Centrum SRDÍČKO na základě projektu Cesta za zdravím a Prohlubující kurz bazální stimulace pro handicapované od Nadace ČEZ v rámci mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem obdrželo finanční dar.  

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, úspěšně realizovalo projekt  Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér. V době od 4. 9.2015 do 11. 9. 2015 bylo 10 uživatelů sociální služby denní stacionář spolu se 6 zaměstnanci organizace letecky na týdenním pobytu v Řecku u moře. Nutno podotknout, že sociální služba denní stacionář je poskytována dětem, mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného a mentálního zdravotního postižení. Z velké části tedy cestu absolvovali uživatelé, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík či kočárek. Projekt mohl být uskutečněn díky značné finanční podpoře z Fondu Ústeckého kraje a částečnému spolufinancování Nadací ČEZ, formou mobilní aplikace Pomáhej pohybem. Pobytu u moře se zúčastnili i někteří rodinní příslušníci, kteří se rádi připojili, neboť společně trávené chvíle plné vjemů a prožitků by těžko sami s handicapovaným členem rodiny zvládli. Vizí organizace a cílem projektu je podpora rovných příležitostí a umožnění realizace činností, které jsou běžné pro majoritní společnost a nedosažitelné pro zdravotně postižené a jejich pečující osoby.

                 

 

 

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO velice děkuje všem níže uvedeným dárcům za poskytnutí věcných a finančních darů. Velké poděkování patří i donátorům ze strany dotačních titulů či grantových systémů. Dále též děkuje těm, kteří se s ohledem na předmět činnosti organizace rozhodli fakturovat nižší částky.

Sponzoři Centra SRDÍČKO

 • Městský úřad Litoměřice;
 • Krajský úřad Ústeckého kraje;
 • SKUPINA ČEZ, a.s.;
 • Diecézní charita Litoměřice
 • Farní charita Litoměřice
 • NADACE AGROFERT
 • Miroslav Bečvařík, Chvalínská 2284, 413 01 Roudnice nad Labem - realizuje elektrorevize v rámci vnitřního bazénu zcela zdarma
 • HERSTAV, spol. s r.o.
 • CG Niké, z.u., Argentincká 1, Praha 7
 • Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice;
 • CITUS s.r.o. Litoměřice;
 • Gabriel s.r.o., České Kopisty;
 • OVOCNÁŘSTVÍ PLOSKOVICE, paní Poblová a pan Petrásek;
 • Cukrárna LILIE;
 • Bohušovická mlékárna, a.s.;
 • Velkoobchod s nápoji Huml a syn Litoměřice;
 • Pivovar Holba a.s.;
 • Mlýn Litoměřice UNIMILLS a.s.;
 • JAFRA Masáže;
 • Klokočka Roman;
 • Obchodní firma AP Promo s.r.o.;
 • Hotel Koliba Litoměřice;
 • BILLA, spol. s.r.o;
 • sklad ovoce a zeleniny Lotinar Terezín;
 • Rádio IMPULS;
 • MASNÉ KRÁMY SLANÝ a.s.;
 • Pivovar KONRAD;
 • Šmíd a Kasal s.r.o. IT PROFESSIONALS;
 • paní Johnová;
 • paní Kotyková;
 • pan Dostál z regionální televize.

Ústecký krajSociální služba denní stacionář byla podpořena neinvestiční dotací na podporu sociálních služeb z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2015 a dále byla z Fondu Ústeckého kraje podpořena neinvestiční dotací na projekt „Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér“.

Organizace velice děkuje hudební skupině Vitamín, která skvělou hudbou doprovází plesy organizace za ponížený honorář. O hudební skupině Vitamín, které to skutečně ladí, se můžete dočíst na jejich webových stránkách www.vitamin-music.cz.

Naše organizace dostala k užívání osobní automobil značky Dacia Dokker, a to díky projektu „Sociální automobil“, který organizovala Českomoravská reklamní agentura Kompakt Poděbrady (www.kompakt-cr.cz). Projekt je koncipován na reklamním základě a mohl být realizován díky pronájmu reklamních ploch firmám, obcím, apod. na jeho karoserii. Tímto velice děkujeme všem, kteří využili reklamní plochu automobilu, viz seznam sponzorů. Vozidlo, které Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO získalo díky projetu „Sociální automobil“, bude pro organizaci velkým přínosem, neboť přispěje ke kvalitnímu a efektivnímu poskytování služeb (služba péče pro dětí ve věku od 18 měsíců do 3 let, ambulantní dětský stacionář, denní stacionář). Zejména pomůže při zajišťování péče o zdravotně postižené uživatele, neboť umožní jak zprostředkování hiporehabilitace, tak kontakt se společenským prostředím.

Centrum zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO posílá poděkování jedenácti dobrovolníkům z řad zaměstnanců Kooperativy a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Severní Čechy, kteří v rámci firemního dobrovolnictví nezištně přidali ruku k dílu a s vysokým nasazením zvelebili venkovní prostory budovy, aby tak přispěli dobré věci.

Centrum pro zdravotně postižnén děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, díky podpoře v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Litoměřice, úspěšně realizovalo projekt Aktivizace zdravotně postižených.

Centrum pro zdravotně postižené děti s mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, děkuje NADACI ČEZ za darované tablety, které slouží příjemcům služeb.