Sponzoři

Centrum SRDÍČKO na základě podané žádosti obdrží z NADACE ČEZ, Grantového řízení Podpora regionů na projekt Závěsná houpačka pro vozíčkáře příspěvek ve výši 100 000 Kč. Finanční prostředky budou zajištěny formou mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Publicita 

2023_ČEZ_logo

Fond Ústeckého kraje v roce 2023 podpořil neinvestiční dotací projekt Centra SRDÍČKO ,,Podpora zdraví"Publicita ÚK

Dětská skupina - JESLIČKY v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 čerpála dotaci na provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzvy 03_19_112 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZ.

Od 1. 7. 2022 je Dětská skupina - JESLIČKY v režimu žádosti o státní příspěvek na provoz dětských skupin z MPSV ČR.

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022 čerpala dotaci na transformaci a provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzvy  03_19_111  Podpora vzniku i provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZ.

d 1. 7. 2022 je Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v režimu žádosti o státní příspěvek na provoz dětských skupin z MPSV ČR.

 Logo OPZlogo mpsv

 

Sociální služba denní stacionář byla v roce 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 Ústeckým krajem částečně podpořena neinvestiční dotací, a to v rámci malého i velkého dotačního programu  Podpora Ústeckého kraje na sociální služby a podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

 

Publicita ÚK 2023

Sociální služba denní stacionář byla je pro rok 2021 podpořena mimořádnou dotací z MPSV z kapitoly 313 v rámci podpora finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislotsi s epidemií CPVID-19.

Sociální služby denní stacionář byla v roce 2020 podpořena formou mimořádné dotace z programu C a E finančními prostředky z kapitoly MPSV 313  na zvýšené výdaje související s epidemií COVID-19.

 logo MPSV

 

logo Město Štětí Centrum SRDÍČKO na sociální službu denní stacionář pro rok 2018, 2020, 2021, 2022 a 2023  obdrželo neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Štětí na konkrétního příjemce služby.

Registr komunálních symbolůCentrum SRDÍČKO na sociální službu denní stacionář pro rok 2021, 2022 a 2023 obdrželo neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Bohušovice nad Ohří.

 logo Město Terezín Centrum SRDÍČKO na sociální službu denní stacionář pro rok 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023 obdrželo neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Terezín na konkrétního příjemce služby.

 

Sociální služby Denní stacionář v rámci participace obcí vůči konkrétním příjemcům služeb podporují tato města a obce:

Obec Chotiměřlogo_Obec ChotiměřMěsto Lovosicelogo_město LovosiceObec Žitenicelogo_Obec ŽiteniceObec Vrbičanylogo_Obec VrbičanyMěstys Brozany nad Ohřílogo_Městys Brozany n.O.Město Hoštkalogo_Město HoštkaObec Radovesicelogo_Obec RadovesiceObec Vědomicelogo_Obec Vědomice Obec Lukavec Obec Lukavec | Lukavec Obec Straškov-Vodochody Obec Straškov - Vodochody | Facebook  

 

V roce 2022 nás obdarovaly tyto firmy:

Obdrželi jsme dar - výrobky firmy Mondelez

 2022_Mondelez_dar_výrobkyMondelez Europe Services GMBH - Bulgaria branch - AmCham Bulgaria

Obdrželi jsme dar - výrobky od firmy Mondelez Europe  Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín, ve výši 45 000 Kč. Výborné výrobky byly použity  pro zdravotně handicapované uživatele poskytované sociální služby denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Moc děkujeme:-) Přivezli jsme si plné auto! Naši uživatelé byli nadšení:-)

 

 

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Lesy ČR (Bc. Petr Chvála), Citus s.r.o. (Inf. Miroslav a Ing. Ondřej Balšánkovi), Teplárny Litoměřice ENERGIE Holding a.s. (Renata Kubelková), Zemědělské družstvo Klapý (Ing. Otakar Šašek), MASNÉ KRÁMY s.r.o. (Ing. Otakar Drholec), Gastroplus Louny (pan Jan Novotný), Jizerské pekárny JIPEK (obchodní ředitelka paní M. Kovářová a ředitel pekárny Ing. Kozák + paní P. Zapalačová, Gabriel s.r.o. (Ing. Tomáš Gabriel a Mgr. Lukáš Gabriel + paní J. Růžičková), Město Litoměřice (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví), HPV Endineerng, s.r.o. a Mondelez CR. Od srdce děkujeme:-)

 

Nový grafický vizuál - www.litomerice.cz

 

Město Litoměřice, jako zřizovatel, od samotného vzniku každý rok velmi markantně finančně podporuje naší organizaci.  

Centrum SRDÍČKO v roce 2022 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2022 na projekt Zahradní živé mosty.

Centrum SRDÍČKO v roce 2021 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2021 na projekt Vzhůru do pravěku.

Centrum SRDÍČKO v roce 2021 obdrželo dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2021 na projekt Zvířecí zahrada.

Centrum SRDÍČKO v roce 2020 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2020 na projekt Dinosauří svět.

Centrum SRDÍČKO v roce 2019 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2019 na projekt Cesta do pravěku.

Centrum SRDÍČKO v roce 2019 obdrželo dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019 na projekt Cesta za poznáním.

Centrum SRDÍČKO v roce 2019 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti sport pro zdraví/sport pro všechny2019 na projekt Taneční odpoledne pro všechny.

Centrum SRDÍČKO v roce 2018 obdrželo dotaci z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2018 na projekt Hravé poznávání říše zvířat.

Centrum SRDÍČKO v roce 2018 obdrželo dotaci z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018 na projekt Aktivity se zvířaty. 

Centrum SRDÍČKO v roce 2017 obdrželo dotaci z Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 na projekt Efektivní rodičovství.

Centrum SRDÍČKO v roce 2017 obdrželo dotaci z Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 na projekt Dopoloedne pro zdraví.

Na zahradě naší organizace byly v měsíci září a listopadu 2016 vybudovány dvě nové barevné multifunkční hrací plochy s prvky dopravního hřiště. Tyto plochy mají speciální bezpečný litý povrch, který je vhodný pro malé děti i vozíčkáře. Součástí je tunel pro děti, speciální trampolína, výsadba některých vzorstlých stromů a nový travnatý povrch v okolí multifunkční plochy. Vše finančně zastřešilo Město Litoměřice, které je zřizovatelem naší organizace.

 

2021_respirátory_sponzor  2021_dar_respirátory_sponzoři_ukázka daruFirma  ROYAX, s. r.o. https://www.royax.cz/m/kontakty organizaci v měsíci listopadu 2021 věnovala dar 5 000 kvalitních respirátorů třídy FFP2 v hodnotě 55 000 Kč

logo_Kompakt Centrum SRDÍČKO psolupracuje s firmou KOMPAKT spol.s r.o. v rámci projektu sociální automobil  http://www.kompakt-cr.cz/socialni-automobil/ . Děkujeme zástupcům firmy a panu jednateli za možnost užívání sociálního automobilu, který nám zejména v rámci sociální služby denní stacionář, která je určena mentálně a tělesně zdr. postiženým uživatelům, velmi pomáhá!

dacie_levý bokdacie_pravý bokdacie_zadek Naše organizace  dne 9. 9. 2021 dostala k užívání osobní automobil značky Dacia Dokker, a to díky projektu „Sociální automobil“, který organizovala Českomoravská reklamní agentura Kompakt Poděbrady (www.kompakt-cr.cz). Projekt je koncipován na reklamním základě a mohl být realizován díky pronájmu reklamních ploch firmám, obcím, apod. na jeho karoserii. Tímto velice děkujeme všem, kteří využili reklamní plochu automobilu, viz seznam sponzorů. Vozidlo, které Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO získalo díky projetu „Sociální automobil“, bude pro organizaci velkým přínosem, neboť přispěje ke kvalitnímu a efektivnímu poskytování služeb (dětská skupína Jesličky, dětská skupina Zdravá školička, denní stacionář, fyzioterapie). Zejména pomůže při zajišťování péče o zdravotně postižené uživatele, neboť umožní jak zprostředkování hiporehabilitace, tak kontakt se společenským prostředím. Děkujeme velice všem zainteresovaným  za finannčí spoluúčast. Jedná se o tyto subjekty: 

00263958

Město Litoměřice

00263931

Město Libochovice

00263851

Obec Křešice

00263699

Obec Chodouny

00120693

Zemědělské družstvo Klapý

27323561

IJS SERVICE s.r.o.

47306254

TERRA KAPLÍŘ spol. s r.o.

67233562

Petr Brožovský

86737708

Jan Miko

47283335

KANTECH, spol. s r.o.

25425919

TERMO-GAS PECHR, s.r.o.

25449770

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o.

46680004

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

49904906

LOVELA Terezín s.r.o.

25433971

CHVALIS s.r.o.

63139375

Dana Průšová

15165043

Otto Hanuš

25044168

CRS Marketing, s.r.o.

47774355

Ing. Miloslav Jelínek

28673026

VOGELNET s.r.o.

73814342

Radek Gillar

27318231

Hunat s.r.o.

28740441

STAVBY STRNAD s.r.o.

03748600

Stavebniny DEK a.s.

04153430

EZV Čepička s.r.o.

03598730

LOVO interiér s.r.o.

19025921

Pavel Veselka

65061136

Daniel Krejčí

25486241

SAG - CZ spol. s r.o.

27293548

STAW Wurm s.r.o.

06689744

Jaroslav Veselý

07053860

Pilnaj s.r.o.

06807151

Výtahy Živnůstka s.r.o.

67865658

Jan Bačkovský

62439375

MVDr. Marcela Matzkeová

28693141

Jirmus zahradnické služby s.r.o.

65063821

Tomáš Hrozek

28709021

IIG Průmyslové izolace, s.r.o.

09145206

Levné přepravky s.r.o.

09054251

Podřipská účetní a daňová společnost s.r.o.

27594301

ENERGIE Holding a.s.

03718654

PBSK s.r.o.

74571605

Marek Jurman

 

 

Centrum SRDÍČKO v roce 2018 obdrželo z Fondu Ústeckého kraje dotaci na projekt

Cesta za zdravím  ve výši 70 000 Kč.Ústecký kraj

 

ZAHRADA ČECH s.r.o. věnovala příjemcům služeb  naší organizace lázeňské kulaté oplatky z limitované série.   

HERSTAV, spol. s r.o. věnoval  finanční dar na projekt Cesta za zdravím.                                                                                        

charita

 V rámci sbírky tříkrálové obdržela naše organizace v roce 2017 od Farní charity v Litoměřicích obdržela 18 372 Kč na potřebné kompenzační, didaktické a jiné pomůcky.

Centrum SRDÍČKO za spolupráce s Farní charitou Litoměřice dne 21. 12. 2016 pořádalo miniples pro příjemce služeb. Jednalo se o realizaci projektu „Mezigenerační mosty z hudby“, na který Srdíčko obdrželo finanční prostředky z NADACE AGROFERT. Cílem projektu je podpora společného  setkávání lidí napříč generacemi. Díky navázané spolupráci si měli možnost společně zazpívat a zatancovat uživatelé denního stacionáře, děti z ambulantního dětského stacionáře a senioři z Domova na Dómském pahorku. Miniples se neobešel bez skvělého předtančení tanečníků ze školy TAPOS, kterou vede  paní Plšková a živé kapely jménem O.L.I., které to skvěle hrálo! Každý účastník, krom malého občerstvení,  nakonec obdržel i dárek – kšandy, neboť symbolizují propojení generací. Této smysluplné a vydařené akce předcházelo setkání s harmonikářem, které proběhlo 19.12.2016. 

V roce 2018 Centrum SRDÍČKO od NADACE AGROFERT obdrželo finanční dar na projekt Nástavbový kurz Bazální stimulace v rámci grantové výzvy Podpora dospělých osob s těžkým mentálním akombinovaným zdravotním postižením, Grant Hendikep.

Pro uživatele sociální služby denní stacionář, tedy pro osoby s  mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, byl koncem roku 2016 na základě projektu a díky úplné finanční podpoře z  NADACE AGROFERT, zakoupen, dodán a zajištěn funkční provoz MagicBoxu, a to včetně softwaru a aplikace vhodných programů.V organizaci bude sloužit zejména uživatelům sociální služby denní stacionář, tedy osobám  s těžkým kombinovaným a hlubokým mentálním zdravotním postižením. MagicBox je přínosnou a vhodnou edukační pomůckou, která zábavnou a přijatelnou formou mnoho naučí. Jedná se o český vynález a jde nejnovější technologii.

 V roce 2018 a 2019 Centrum SRDÍČKO na základě projektu Cesta za zdravím, Prohlubující kurz bazální stimulace pro handicapované a Kniha Srdíčka pro zdrvavotně handicapované osoby od Nadace ČEZ v rámci mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem obdrželo finanční dar.  

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, úspěšně realizovalo projekt  Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér. V době od 4. 9.2015 do 11. 9. 2015 bylo 10 uživatelů sociální služby denní stacionář spolu se 6 zaměstnanci organizace letecky na týdenním pobytu v Řecku u moře. Nutno podotknout, že sociální služba denní stacionář je poskytována dětem, mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného a mentálního zdravotního postižení. Z velké části tedy cestu absolvovali uživatelé, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík či kočárek. Projekt mohl být uskutečněn díky značné finanční podpoře z Fondu Ústeckého kraje a částečnému spolufinancování Nadací ČEZ, formou mobilní aplikace Pomáhej pohybem. Pobytu u moře se zúčastnili i někteří rodinní příslušníci, kteří se rádi připojili, neboť společně trávené chvíle plné vjemů a prožitků by těžko sami s handicapovaným členem rodiny zvládli. Vizí organizace a cílem projektu je podpora rovných příležitostí a umožnění realizace činností, které jsou běžné pro majoritní společnost a nedosažitelné pro zdravotně postižené a jejich pečující osoby.

                 

 

 

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO velice děkuje všem níže uvedeným dárcům za poskytnutí věcných a finančních darů. Velké poděkování patří i donátorům ze strany dotačních titulů či grantových systémů. Dále též děkuje těm, kteří se s ohledem na předmět činnosti organizace rozhodli fakturovat nižší částky.

Sponzoři Centra SRDÍČKO

 • Městský úřad Litoměřice;
 • Krajský úřad Ústeckého kraje;
 • SKUPINA ČEZ, a.s.;
 • Diecézní charita Litoměřice
 • Farní charita Litoměřice
 • NADACE AGROFERT
 • Miroslav Bečvařík, Chvalínská 2284, 413 01 Roudnice nad Labem - realizuje elektrorevize v rámci vnitřního bazénu zcela zdarma
 • HERSTAV, spol. s r.o.
 • CG Niké, z.u., Argentincká 1, Praha 7
 • Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice;
 • CITUS s.r.o. Litoměřice;
 • Gabriel s.r.o., České Kopisty;
 • OVOCNÁŘSTVÍ PLOSKOVICE, paní Poblová a pan Petrásek;
 • Cukrárna LILIE;
 • Bohušovická mlékárna, a.s.;
 • Velkoobchod s nápoji Huml a syn Litoměřice;
 • Pivovar Holba a.s.;
 • Mlýn Litoměřice UNIMILLS a.s.;
 • JAFRA Masáže;
 • Klokočka Roman;
 • Obchodní firma AP Promo s.r.o.;
 • Hotel Koliba Litoměřice;
 • BILLA, spol. s.r.o;
 • sklad ovoce a zeleniny Lotinar Terezín;
 • Rádio IMPULS;
 • MASNÉ KRÁMY SLANÝ a.s.;
 • Pivovar KONRAD;
 • Šmíd a Kasal s.r.o. IT PROFESSIONALS;
 • paní Johnová;
 • paní Kotyková;
 • pan Dostál z regionální televize.


Centrum zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO posílá poděkování jedenácti dobrovolníkům z řad zaměstnanců Kooperativy a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Severní Čechy, kteří v rámci firemního dobrovolnictví nezištně přidali ruku k dílu a s vysokým nasazením zvelebili venkovní prostory budovy, aby tak přispěli dobré věci.

Centrum pro zdravotně postižnén děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, díky podpoře v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Litoměřice, úspěšně realizovalo projekt Aktivizace zdravotně postižených.

Centrum pro zdravotně postižené děti s mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, děkuje NADACI ČEZ za darované tablety, které slouží příjemcům služeb.