Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

Centrum pro zdravotně postižené děti s mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, děkuje NADACI ČEZ za darované tablety, které slouží příjemcům služeb.

            

Centrum pro zdravotně postižnén děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, díky podpoře v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Litoměřice, úspěšně realizovalo projekt Aktivizace zdravotně postižených, dále níže v příspěvku.

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, příspěvková organizace Města Litoměřice, úspěšně realizovalo projekt  Zdravotně postižení poznávají svět bez bariér. V době od 4. 9.2015 do 11. 9. 2015 bylo 10 uživatelů sociální služby denní stacionář spolu se 6 zaměstnanci organizace letecky na týdenním pobytu v Řecku u moře. Nutno podotknout, že sociální služba denní stacionář je poskytována dětem, mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného a mentálního zdravotního postižení. Z velké části tedy cestu absolvovali uživatelé, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík či kočárek. Projekt mohl být uskutečněn díky značné finanční podpoře z Fondu Ústeckého kraje a částečnému spolufinancování Nadací ČEZ, formou mobilní aplikace Pomáhej pohybem. Pobytu u moře se zúčastnili i někteří rodinní příslušníci, kteří se rádi připojili, neboť společně trávené chvíle plné vjemů a prožitků by těžko sami s handicapovaným členem rodiny zvládli. Vizí organizace a cílem projektu je podpora rovných příležitostí a umožnění realizace činností, které jsou běžné pro majoritní společnost a nedosažitelné pro zdravotně postižené a jejich pečující osoby.

 

 

Denní stacionář – výroční zpráva 2015

Denní stacionář – výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu Denní stacionář.

Více…
Fyzioterapie - výroční zpráva 2015

Fyzioterapie - výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu fyzioterapie.

 

Více…