Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

Máte zájem o naše služby?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme  

 Inspekce poskytování sociální služby z MPSV ČR

Sociální služby denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou Inspekcí kvality z MPSV ČR.  Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované služby denní stacionář  je dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.

 PROJEKT BAZÁLNÍ STIMULACE PRO HANDICAPOVANÉ

Nadace ČEZ logo

Ve dnech 27. až 29. 11. 2017  v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, příspěvkové organizaci Města Litoměřice, proběhl třídenní kurz bazální stimulace pro handicapované. Kurzu se zúčastnili zaměstnanci Centra SRDÍČKO a pečující osoby, které se starají o svého handicapovaného blízkého člena rodiny v domácím prostředí a využívají sociální služby denní stacionář v SRDÍČKU.  Vizí Centra SRDÍČKO je, že koncept bazální stimulace bude kontinuálně využíván ve vztahu k handicapovaným osobám jak v denním stacionáři, tak v jejich domácím prostředí a tímto bude dosaženo nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti péči okolí. Dále se projektu zúčastnili zaměstnanci organizací, které poskytují obdobné služby pro handicapované osoby. Jednalo se o organizace Farní charita Litoměřice, Hospic sv.Štěpána v Litoměřicích a CSP Litoměřice. Kurz byl pro všech 16  zúčastněných zcela zdarma, neboť byl hrazen z projektu, na který Centrum SRDÍČKO obdrželo finanční prostředky z NADACE ČEZ formou mobilní aplikace POMÁHEJTE POHYBEM. Centrum SRDÍČKO velice děkuje všem, kteří podpořili tento projekt, neboť využívání konceptu bazální stimulace, tedy stimulace vnímání, komunikace a pohybu, je zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní péče handacapovaným osobám.      

Pomáhejte pohybem Děkujeme tedy jak Nadaci ČEZ, tak všem hodným lidem, kteří svou aktivitou generovali body a tím fin. prostředky pro náš projekt.

Vánoční akce na náměstí

Srdíčko má ozdobený vánoční stromeček na náměstí, který zdobily vlastoručně vyrobenými ozdobami děti z ambulantního dětského stacionáře. Tento ozdobený stromeček vysoutěžil první místo, neboť byl hodnocen jako nejhezčí stromeček! Děkujeme všem rodičům  a dalším příznivcům SRDÍČKA za podporu - zejména paní Hybšové, paní Kačírkové, paní Chrudimské a paní Janovské, které si nesmírně vážíme. Touto cestou si dovolíme poděkovat tedy i zejména dětem, neboť jsme na ně pyšní! Též děkujeme paní Vilímové za kreativitu, paní Ságlové za součinnost a vedoucí služby Kateřině Hrubé za to, že dětem a SRDÍČKU držela palce. Je skvělé, když všichni táhneme za jeden provaz. A co jsme vyhráli? Od ZAHRADY ČECH s.r.o. dárkový poukaz na divadlo, který můžeme uplatnit do 30. 6. 2018. Představení uspořádáme v jarních měsících na zahradě pro všechny děti a příjemce služeb naší organizace. Ještě jednou děkujeme a těšíme se!

zdobení vánočního stromečku II.předávání ceny za vánoční stromeček

Děti z ambulantního dětského stacionáře měly dne 19. 12. 2017 vystoupení na náměstí s pásmem vánočních básniček i písní. vánoční vystoupení ADS

Srdíčko mělo dne 19. 12. 2017 vánoční stánek na náměstí, kde prodávalo své výrobky. Děkujeme všem příznivcům naší organizace, kteří si zakoupili naše výrobky.

vánoční stánek na náměstí   Mikulášská nadílka v Srdíčku

Jako každým rokem na Srdíčko nezapomněl zřizovatel -  Město Litoměřice a dne 5.12.2017 přinesl Mikuláš s andělem příjemcům služeb nadílku. Se svým Dividlem přijel i Sváťa a celá akce se velmi vydařila. Nechyběl i pan místostarosta Grund, který všem popřál krásný vánoční čas. Dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře se akce velice líbila. Děkujeme    

Mikuláš     Mikuláš II.  Mikuláš III.  Mikuláš IV.

Projekt podpora efektivního rodičovství

V SRDÍČKU byl úspěšně ukončem projekt bezplatných workshopů pro pečující osoby zdravotně postižených osob. Celkem se  jednalo o 7 setkání (workschopů) v termínech: 4.9.2017, 22.9.2017, 10.10.2017, 24.10.2017, 30.10.2017, 21.11.2017 a 1.12.2017, v časovém rozpětí: od 8:30 hodin do 10:30 hodin. Workshopy vedl uznávaný odborník PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D., který účastníky setkávání, tedy zejména rodiče, intenzivně interaktivní, kreativní a poutavou formou vedl ke správnému uchopení své konkrétní rodičovské role v kontextu dosaženého věku jejich dítěte. Rodiče v roli pečujících osob byli na základě svých potřeb vedeni a motivováni k posilování svých rodičovských kompetencí. Projekt, který napsalo SRDÍČKO, reaguje na problematiku rodičů, kteří permanentně pečují o handicapované děti a tímto je chtěla organizace podpořit při jejich vyčerpávajícím a náročném poslání. Projekt byl z velké části financován z dotace, kterou poskytlo Město Litoměřice v rámci Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017. 

Vánoční akce v Srdíčku

Vánoční akce v Srdíčku

Vánoční akce v Srdíčku

Více…