Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

Máte zájem o naše služby?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme  

GDPR 

Zpracování osobních údajů příjemců služeb v našem zařízení ve smyslu  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Centrum SRDÍČKO, dále jen jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základa vnitřní Směrnice, která je k nahlédnutí u níže uvedené zodpovědné osoby. Na Centrum SRDÍČKO je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS afh46c4, emailem na adrese centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz nebo poštou na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Za agendu ochrany osobních údajů včetně GDPR v rámci organizace zodpovídá Lenka Stehlíková, zástupce ředitelky, tel. č. 731 512 199, email: ucetni@centrumsrdicko.cz, k zastižení v kanceláři v přízemí budova Revoluční 1846/32, každé pondělí v 10 - 15 hodin.

S odkazem na usnesení RM č. 312/8/2018 ze dne 10/05/2018 – má Centrum SRDÍČKO jmenovaného Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer - DPO) . Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení byl dne 10.5.2018 jmenován Radou města Litoměřice pan Antonín Terber, tel. kontakt: 603 426 147, e-mail: antonin@teteam.cz.

 

Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

Inspekce poskytování sociální služby z MPSV ČR

Sociální služby denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou Inspekcí kvality z MPSV ČR.  Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované služby denní stacionář  je dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.

 

SRDÍČKO REALIZUJE PROJEKT AKTIVITY V PŘÍRODĚ SE ZVÍŘATY

Projekt je zaměřen na podporu zdravého pobytu v přírodě a na aktivity spojené s poznáváním zvířat, která žijí kolem nás. Má přispět ke zlepšení života formou účasti na interaktivních modulech, kde jsou poutavou a zábavnou formou účastníci projektu zapojováni do činností vztahujících se ke zvířatům a motivováni k rozšíření svých znalostí, k postojům a zájmům týkajících se vtahu člověka ke zvířatům, k ochraně zvířat a životního prostředí. Projekt je z velké části finančně podpořen Městem Litoměřice v rámci Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018 a dále projekt financuje Centrum SRDÍČKO.

Jedná se o 3 moduly: pobyt u vody s rybářem, návštěva ranče v Třebušíně, která se uskuteční 17. 5. 2018  a návštěva farmy v Bystřanech. Od měsíce května 2018 jezdíme k vodě na ryby, neboť chceme, aby handicapovaným uživatelům naší sociální služby denní stacionář a chronicky nemocným dětem z ambulantího dětského stacionáře bylo umožněno zažívat příjemné chvíle s rybářem. Pevně věříme, že nějakou rybku, a nemusí být zlatá, chytneme.  

 rybařenírybaření 2018rybaření 2018rybaření 2018rybaření 2018rybaření 2018rybaření 2018

   

 PROJEKT BAZÁLNÍ STIMULACE PRO HANDICAPOVANÉ

Nadace ČEZ logo

Ve dnech 27. až 29. 11. 2017  v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, příspěvkové organizaci Města Litoměřice, proběhl třídenní kurz bazální stimulace pro handicapované. Kurzu se zúčastnili zaměstnanci Centra SRDÍČKO a pečující osoby, které se starají o svého handicapovaného blízkého člena rodiny v domácím prostředí a využívají sociální služby denní stacionář v SRDÍČKU.  Vizí Centra SRDÍČKO je, že koncept bazální stimulace bude kontinuálně využíván ve vztahu k handicapovaným osobám jak v denním stacionáři, tak v jejich domácím prostředí a tímto bude dosaženo nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti péči okolí. Dále se projektu zúčastnili zaměstnanci organizací, které poskytují obdobné služby pro handicapované osoby. Jednalo se o organizace Farní charita Litoměřice, Hospic sv.Štěpána v Litoměřicích a CSP Litoměřice. Kurz byl pro všech 16  zúčastněných zcela zdarma, neboť byl hrazen z projektu, na který Centrum SRDÍČKO obdrželo finanční prostředky z NADACE ČEZ formou mobilní aplikace POMÁHEJTE POHYBEM. Centrum SRDÍČKO velice děkuje všem, kteří podpořili tento projekt, neboť využívání konceptu bazální stimulace, tedy stimulace vnímání, komunikace a pohybu, je zásadním předpokladem pro zajištění kvalitní péče handacapovaným osobám.      

Pomáhejte pohybem Děkujeme tedy jak Nadaci ČEZ, tak všem hodným lidem, kteří svou aktivitou generovali body a tím fin. prostředky pro náš projekt.

 

 

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…
Služba  péče pro děti - výroční zpráva 2017

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let

Více…