Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
 budova kuchyň
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
budova 2019
budova jesle
budova zadní

Centrum – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, Dětskou skupinu - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina - JESLIČKY, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

 

 

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme   

 •  GDPR

Zpracování osobních údajů příjemců služeb v našem zařízení ve smyslu  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Centrum SRDÍČKO, dále jen jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základa vnitřní Směrnice, která je k nahlédnutí u níže uvedené zodpovědné osoby. Na Centrum SRDÍČKO je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS afh46c4, emailem na adrese centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz nebo poštou na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Za agendu ochrany osobních údajů včetně GDPR v rámci organizace zodpovídá Lenka Stehlíková, zástupce ředitelky, tel. č. 731 512 199, email: ucetni@centrumsrdicko.cz, k zastižení v kanceláři v přízemí budova Revoluční 1846/32, každé pondělí v 10 - 15 hodin.   

 • Inspekce poskytování sociální služby denní stacionář z MPSV ČR 

Sociální služba denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou inspekcí kvality z MPSV ČR. Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatřen íči sankce. Kvalita poskytované sociální služby byla dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.   

 • Jsme  proškolené pracoviště a supervidované pracoviště v rámci konceptu Bazální stimulace

Naše organizace se      přihlásila a dne 24. 4. 2019 úspěšně prošla odborným auditem zakladatelky   konceptu Bazální stimulace, PhDr. Friedlové, a byla certifikovaná podle      podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace. Tímto je oficiálně  zařazena mezi proškolená pracoviště  a dále mezi supervidovaná    pracoviště, viz. odkaz https://www.bazalni-stimulace.cz/pracoviste/

 • Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

   certifikace značka kvality

 • Získali jsme nejvyšší ocenění ZNAČKY KVALITY

certifikát značka kvality

 • Vydali jsme knihu a dosáhli tak zápisu do České knihy rekordů  
 • Od srdce k srdci, z ruky do rukykřest knihy + Ččský rekord

Díky knize Od srdce k srdci, z ruky do ruky, která je naším produktem charitativního projektu, byl  dne 27. 11. 2019 v Divadle Radka Brzobohatého www.divadlorb.cz v rámci slavnostního křtu zapsán Český rekord https://www.facebook.com/agenturadobryden/! Na zrodu této knihy se bez nároku na honorář podílelo 21 autorů a 6 ilustrátorů z celé republiky, a to např. Markéta Harasimová, Alena Mornštajnová, Martina Formanová, Michal Viewegh, Ivana Prudičová, Petr Urban, Jiří Žáček aj....

Knihu pokřtili její VIP kmotři Richard Genzer, Jan Rosák, Jiří Werich Petrášek, Simona Prasková, Slávek Boura a Miloš Šmídmajer s přáním úspěchu a rychlého prodeje.

Výtěžek z prodeje knihy poslouží k zakoupení speciálního terapeutického rezonančního křesla, popř. lůžka pro 24 zdravotně postižených uživatelů sociální služby denní stacionář, kterou Srdíčko poskytuje. Knihu lze zakoupit téměř ve všech prodejnách knih či na internetu. Celý projekt mohl být uskutečněn díky donátorům či vstřícným projevům různých subjektů, jako např. litoměřickým teplárnám Energie Holding a.s., Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s., Nadaci ČEZ,                          http://www.pomahejpohybem.cz/,  Nadatelství MaHa  https://www.nakladatelstvi-maha.cz/, Zahradě Čech s.r.o. http://www.zahradacech.cz/, fotografovi Radku Pěnkavovi,aj.VŠEM MOC DĚKUJEME!

Kdo má o zakoupení naší knihy zájem, nechť nám napíše na centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, budeme jenom rádi:-) Kniha potěší Vaší mysl a  krom toho, uděláte dobrý skutek! Věříme, že bude takovým pohlazením po duši.

 křest I.křest II.křest III.křest IV.křest V.křest VI.

křest VIII.křest IX.

 • Získali jsme značku kvality

Velký úspěch a ocenění kvality naší práce   Svedli jsme náročný a vyčerpávající boj o Certifikát Značky kvality od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a počátkem roku 2019 jsme získali nejenom Certifikát, ale nejvyšší počet, tedy pět hvězdiček! Naše služba denní stacionář se tak dostala téměř jako jediná v ČR na nejvyšší příčku hodnocení kvality.  Dne 27. 3. 2019 jsme slavnostně převzali od předsedy Ing. Vopelky, předsedy APSS ČR - Ústeckého kraje CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY, http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/?kraj=12

předání certifikátu značky kvaůityznačka kvality 3předání certifikátu značky kvality 1

 • Byl u nás Mikuláš a Sváťovo dividlo

Mikuláš I.Mikuláš 3Mikuláš 4

Na Mikuláše poslalo Město Litoměřice dětem i uživatelům sociální služby denní stacionář čokoládové balíčky, Sváťovo dividlo i Mikuláše samotného! 

 

 • Výlet do ZOOPARKU CHOMUTOV

Dne 17. 9. 2019 jsme vyrazili na celodenní poznávací výlet do Zooparku v Chomutově. Největší zoo v České rebulice nám pomohl zmapovat i vláček Amálka, který nás povozil po celém areálu. Cesta za poznáním mohla být uskutečněna díky projektu a následnému čerpání finančních prostředků  z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice pro rok 2019. Na úhradě dopravy se částečně  podílela i naše organizace.

 

zoopark chodmutov 1zoopark chomutov 3zoopark chomutov 4 

 • Planeta dinosaurů

Za zahradu naší organizace dne 27. 6. 2019  zavítal Tyranosaurus rex s ošetřovatelkou! Krom toho, že jsme si pravěkého dinosaura, který vydával i zvuky, mohli všichni pohladit a vyfotografovat, dozvěděli jsme se spoustu zajímovostí o světě pravěkých zvířat. Též jsme si zasoutežili a shlédli ukázku se sbírky zkamenělin-fosílií, kde nechyběl dinosauří zub, dráp, aj.  Akce byla hrazena z projektu Města Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2019 a Centrem SRDÍČKO.

2019_planeta dinosaurů2019_planta dinosaurů II.2019_planeta dinosaurů V.

 • Hranice handicapu

Uživatelé našeho denního stacionáře byli společností PARAHELP pozváni na akci HRANICE HANDICAPU, konající se v rámci projektu Hranice handicapu 3, který byl podpořen Ústeckým krajem, Skupinou ČEZ, Skupinou METROSTAV a Autodromem Most. Krom našich uživatelů, byly pozvány i  jejich pečující osoby, díky kterým mohou být v přirozeném domácím prostředí  a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  Akce se konala 22. 6. 2019  v Ústí nad Labem v rámci Golf resortu. Naši handicapovaní uživatelé včetně svých nejbližších si tento den maximálně užili. Celý  projekt pod taktovkou Zuzky Savara korunovala charitativní záštita určená naší organizaci s tím, že hráči golfu přispěli, jak mohli. Závěrem byly vydraženy i sportovní trička  s podpisem slavných tenistů. Nutno zdůraznit, že  krom suprově vydařené akce, si Srdíčko odvezlo, díky velkým srdcím všech golfových hráčů a díky Zuzce, která za Srdíčko bojovala jako lev, pro handicapované uživatelé finanční obnos ve výši 24  tis. Kč. Děkujeme všem:-)    

2019_hranice handicapu2019_hranice handicapu II.2019_hranice handicapu III:

 • Zpívánky

Společné zpívání zaznělo naší organizací dne 26. 6. 2019, kdy nás přišli navštívit studenti ze střední pedagogické školy v Litoměřicích a zejména studentky:-) za doprovodu klavíru krásně zazpívaly. Dětem i uživatelům se akce velmi líbila, neboť se nejenom zpívalo, ale i hrálo divadlo a hravou formou došlo i na hádání hádanek. Každoroční akce se opět velmi vydařila.

2019_zpívánky I.2019_Zpívínky III.2019_Zpívínky II.

 • Den dětí u vojáků

Děti z Ambulantního dětského stacionáře dne 29. 5. 2019 strávily celé dopoledne u vojáků. Vojáci dětem vysvětlovali různé věci ohledně vojenské techniky  či vybavení. Nechyběla ani ukázka zásahu včetně cvičeného psa. Děti si zasoutežily a všichni za odměnu dostaly balíčky sladkostí. Akce byla jako dárek k jejich svátku, jelikož 1. 6. 2019 děti slaví Mezinárodní den dětí.

2019_den dětí u vojáků2019_den dětí u vojáků I.2019_den dětí u vojáků II.

 • Projekt Cesty za poznáním

Dne 25. 6. 2019 jsme vycestovali do Lužné u Rakovníka, kde jsme si prohlédli Muzeum Českých drah. Areál muzea je umístěn u železniční stanice Lužná u Rakovníka, v nádherné přírodě na okraji křivoklátských lesů. Ve zdejších sbírkách jsou k vidění jak parní lokomotivy různých kategorií a z různých období, tak i historické motorové lokomotivy, motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici. Doprava byla hrazena z projektu Města Litoměřice pro rok 2019 a částečně se podílela i naše organizace.

2019_muzeum čd2019_muzeum čd II.2019_muzeum čd_III.

Záhájili jsme projekt Cesta za poznáním a dne 28. 5. 2019 byla podniknuta výprava do Prahy, kde jsme navštívili mašinkovou cukrárnu Golden Pacific Café v OC Butovice a DinoPark včetně kina 3D v OC Harfa. Přestože pršelo, náladu jsme si pokazit nenachali a výlet se vydařil. Finanční prostředky na mnoho "pidi" zákusků a cestu autobusem pouze pro naší organizaci byly čerpány z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice pro rok 2019 a částečně se podílela i naše organizace.

 

Dinopark 2019 II DinoPark 2019  Dinopark 2019 III.

 •  Projekt taneční odpoledne pro všechny

Projekt Taneční odpoledne, který je z velké části financován Městem Litoměřice z Programu podpory Sport pro zdraví/sport pro všechny.

Dne 16. 5. 2019 jsme si zatančili s taneční skupinou Funky Dangers http://funkydangers.cz/

Dne 18. 6. 2019 jsme si zatančili s taneční skupinou DMC Revolution http://www.dmc-revolution.cz/

dms taneční odpolednedmc taneční odpoledne IIdms taneční odpoledne III.

Taneční odpoledne Funky DangersTaneční odpoledne Funky Dangers 1Taneční odpoeldne Funky Dangers 2

 • logo čezProhlubující kurz Bazální stimulace

Díky finanční podpoře NADACE ČEZ - grantové řízení  Podpora regionů, která v rámci mobilní aplikace Pomáhejte pohybem s mobilní aplikací EPP plně podpořila náš projekt, mohli jsme se zúčastnit 24. 4. 2019  akreditovaného prohlubujícího kurzu bazální stimulace. Kurz byl určen všem zaměstnancům,  kteří pečují o zdravotně postižené uživatele sociální služby denní stacionář. Zaangažovali jsme i rodinné příslušnícky těchto uživatelů denního stacionáře, kteří o ně pečují v domácím prostředí. Přizvali jsme i zaměstnance jiné organizace poskytující obdobné služby handicapovaným osobám. Prostřednictvím prohlubujícího kurzu bazální stimulace se lidem, kteří se potýkají se zdravotním postižením, otevře prostor pro zlepšení kvality jejich života. Díky absolvování a následnému uplatnění v praxi konceptu bazální stimulace, budou moci všichni ti, kteří se společně podílejí na péči o zdravotně postižené osoby, kontinuálně příznivě ovlivnit život těchto osob. Bazální stimulace je dalším krůčkem k rozšiřování kompetencí v rámci podpory zdravotně postižených osob a motivace pro zachování jejich schopnosti v oblasti komunikace, vnímání a lokomoce.

naši uživatelé 2019  prohlubující kurz BZ

 •  Záchranáři přednášeli v Litoměřicích 

V rámci preventivně výchovné činnosti ZZS Ústeckého kraje se v Centru Srdíčko v Litoměřicích dne 25. 3. 2019 pod taktovkou lektora a záchranáře Prokopa Voleníka konala přednáška první pomoci. Účast byla více jak hojná, neboť kromě zaměstnanců centra, přišlo z litoměřických škol a školek více jak 50 posluchačů. Na poutavé a interaktivní přednášce se o první pomoci nejenom mluvilo, ale některé postupy si účastníci mohli vyzkoušet i na figurínách. Akce rozhodně měla smysl, neboť znalost a poskytnutí první pomoci má klíčový význam pro každého z nás. 

 školení první pomocškolení první pomoc 1školení první pomoc 2 

 •  Akce modely aut pana Jiráka   

V měsíci prosinci 2018 proběhla v SRDÍČKU zábavnou formou edukační hodina, kdy nám pan Jirák do organizace přivezl ukázat modely aut na dálkové ovládání. Mohli jsme si tak pěkně z blízka veškeré modely prohlédnout a též jsme se dozvědeli mnoho nových věcí. Například jak funguje semafor, kdy můžeme přecházet vozovku a kdy musíme stát, jak to mají se semaforem auta. Jak se má nakládat s odpadky a jak se třídit, a to včetně ukázky popelářského auta, které je odváží. Měli jsme možnost vidět i slyšet auta všech záchranných složek - sanitku, policejní vůz i hasičské auto, které nám dokonce předvedl, jak umí stříkat vodu. Setkání s panem Jirákem bylo velmi pěkné a přínosné.  

modely aut 3modely aut 2modely aut 1   

 • 2018_vánoční stromek ADS  Vánoční stromeček SRDÍČKA na náměstí  

Na náměstí jsme o vánocích měli ozdobený vánoční stromeček, který byl součástí vánočních trhů. Ozdobený vánoční stromeček zde měly i ostatní zařízení pro děti, jako školky a např. Klokánek od FOD či dětské skupiny. Do 21. 12. 2018 probíhalo hlasování o nejhezčí vánoční stromeček a náš se umístil na druhém místě. Tímto děkujeme všem těm, kteří hlasovali a přispěli tak k dobrému jménu naší organizace.  

 • Zakoupení odlehčeného invalidního vozíku vozíku pro zdravotně handicapované uživatele  

Zakoupili jsme odlehčený invalidní vozík pro naše handicapované uživatele sociální služby denní stacionář, který byl uhrazen finančními prostředky z charitativní akce Hranice handicapu 2018, viz. níže je uvedena bližší informace. Děkujeme:-)  

INVALIDNÍ VOZÍKinvalidní vozík 1  

 •  Mikuláš  

Do SRDÍČKA dne 5. 12. 2018 zavítali zástupci zřizovatele a přivezli dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře mikulášské balíčky, které po pohádce Sváťova dividla rozdával Mikuláš. Šťastné úsměvy byly nejlepším poděkováním za zajištěnou akci. Děkujeme:-)  

2018_Mikuláš 12018_Mikuláš 42018_Mikuláš 5     

 • Výlet do Prahy a největšího hračkářství v ČR HAMLEYS   

Centrum SRDÍČKO dne 4. 12. 2018 vycestovalo na výlet do Prahy, který korunovala návštěva hračkářství Hamleys. Zúčastnění, tedy děti z ambulantního dětského stacionáře a handicapovaní uživatelé denního stacionáře, si výlet skutečně užili. Staroměstské náměstí s dominantou vánočního stromu, vánoční trhy, Václavské náměstí a hlavně atrakce včetně zábavy v obří hračkárně. Doprava na výlet byla pro handicapované osoby hrazena z charitativní akce Hranice handicapu 2018, viz. níže je uvedena bližší informace. Děkujeme:-)  

2018_Hamleys 22018_Hamleys 4 2018_Hamleys 42018_Hamleys 62018_Hamleys 82018_Hamleys 102018_Hamleys 11

  

 • Cvičný požární poplach   

Dne 30. 11. 2018 byl v Centru SRDÍČKO vyhlášen cvičný požární poplach. Do evakuace byla zapojena i MŠ BERUŠKA a speciální třída. Na akci přijeli i hasiči HZS ČR z útvaru v Litoměřicích, kteří následně dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře poutavou  a edukační formou předvedli  záchranný automobil včetně technického vybavení a ochranné prostředky každého hasiče. Evakuace prověřila skvělou připravenost personálu s důrazem na prevenci.  

2018 cvičný požární poplach2018 cvičný p ožární poplach 42018 cvičný požární poplach 5

   

 • Centrum SRDÍČKO vycestovalo s chronicky nemocnými dětmi k moři  

Centrum  Srdíčko v měsíci září 2018 absolvovalo s chronicky nemocnými dětmi jedenáctidenní ozdravný pobyt u moře v Bulharsku.  Vizí projektu je podpora imunitního systému, zlepšení zdravotního stavu a zvýšení kvality života těchto dětí. Lékař včetně odborného personálu, který byl na cestě přítomen, pevně věří, že díky ideálním klimatickým podmínkám, pobytu v přírodě u moře s kontinuitou preventivních rehabilitačních činností, a to např. metoda míčkování, dětská jóga, dechové rehabilitace, foukání na flétničku,  dojde k naplnění cíle projektu.  Tato cesta mohla být uskutečněna díky projektu „Cesta za zdravím“, který byl podpořen Fondem Ústeckého kraje a Nadací ČEZ v rámci mobilní aplikace „Pomáhej pohybem“ a dále díky finančnímu daru od firmy HERSTAV, spol. s r.o. Litoměřice.  

 •   PROJEKT NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE   

V naší organizaci ve dnech 4.- 5. 9. 2018 proběhl akreditovaný Nástavbový kurz Bazální stimulace pro 16 účastníků. Účastníky kurzu byli zaměstnanci naší organizace, kteří pečují o osoby s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v denním stacionáři a dále pečující osoby, tedy zejména matky, které o své děti pečují v domácím prostředí a dále zaměstnanci Farní charity v Litoměřicích. Kurz byl hrazen v rámci nadačního příspěvku NADACE AGROFERT z Programu "Podpora dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením" rok 2018.   

 • Kurz v organizaci - alternativní a augmentativní komunikace  

Zaměstnanci sociální služby denní stacionář se zúčastnili dvoudenního kurzu alternativní a augmentativní komunikace za účelem lépe porozumět našim handicapovaným uživatelům sociální služby denní stacionář, kteří vzhledem ke svému zdrvaotnímu postižení mají omezené komunikační schopnosti, dovednosti a možnosti. Díky kurzu tak dokážeme lépa naslouchat jejich potřebám. Kurz byl hrazen z charitativní akce Hranice handicapu 2018, viz. níže je uvedena bližší informace. Děkujeme:-)  

kurz AAk 

 • Výlet do ZOO spojený s plavbou lodí z Vltavského nábřeží v Praze  

Centrum SRDÍČKO dne 30. 8. 2018 vycestovalo s příjemci služeb, tedy s handicapovanými uživateli denního stacionáře a dětmi z ambulantního dětského stacionáře, do pražské zoologické zahrady, ke které dopluli od Vltavského nábřeží lodí a přívozem. Poznávání světa zvířat a světa lodní dopravy  bylo velmi zábavné a přínosné. Doprava, plavba a vstup pro handicapované uživatele s doprovodem pečujících pracovnic bylo z velké části hrazeno z projektu Hranice handicapu 2018, viz. níže bližší informace. Děkujeme:-)  

 2018_Zoo Praha2018_Zoo Praha 22018_Zoo Praha 32018_Zoo Praha 6    

 • HRANICE HANDICAPU   

Uživatelé našeho denního stacionáře byli společností PARAHELP z.s. pozváni na akci HRANICE HANDICAPU, konající se v rámci projektu Hranice handicapu 2, který byl podpořen z Evropské Unie a Fondu malých projektů Euroregion Labe. Krom uživatelů, byly pozvány i  jejich pečující osoby, díky kterým mohou být v přirozeném domácím prostředí  a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  Akce se konaly dvě, v termínu 19. 6. 2018 na Tenisových kurtech v Ústí nad  Labem, Všebořice a druhá 20. 6. 2018 též v Ústí nad Labem na Golf resortu. Naši handicapovaní uživatelé včetně svých nejbližších si oba dny maximálně užili. Mezi hráči byl i sportovní komentátor David Pospíšil a zúčastnil se  paralympijský reprezentant v golfu i lyžování a předseda CZDGA (České golfové asociace hendikepovaných) Miroslav Lidinský a nemohl chybět ani Pavel Bambousek, jeden z nejlepších handicapovaných golfistů v ČR. Dále zde byli přítomni i Luboš Kubík fotbalista a hokejisté  Aleš Hemský i  Jan Čaloun. Podívat se přijel i bývalý hokejový obránce a politik Jiří Šlégr.  Celý dvoudenní projekt pod taktovkou Zuzky Savara korunovala charitativní záštita určená naší organizaci s tím, že hráči golfu přispěli, jak mohli. Závěrem byl vydražen i sportovní dres s podpisem Jardy Jágra.  Nutno zdůraznit, že  krom suprově vydařené akce, si Srdíčko odvezlo, díky velkým srdcím všech golfových hráčů a díky Zuzce, která za Srdíčko bojovala jako lev, pro handicapované uživatelé finanční obnos v číslech vyšších než 40 tis. Kč. Děkujeme všem:-)    

2018_Hranice handicapu 22018_Hranice handicapu 32018_Hranice handicapu 5

Aktuality

Aktuality

Vánoční stromeček SRDÍČKA  na náměstí

Více…
Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…