Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

Máte zájem o naše služby?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme  

GDPR 

Zpracování osobních údajů příjemců služeb v našem zařízení ve smyslu  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Centrum SRDÍČKO, dále jen jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základa vnitřní Směrnice, která je k nahlédnutí u níže uvedené zodpovědné osoby. Na Centrum SRDÍČKO je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS afh46c4, emailem na adrese centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz nebo poštou na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Za agendu ochrany osobních údajů včetně GDPR v rámci organizace zodpovídá Lenka Stehlíková, zástupce ředitelky, tel. č. 731 512 199, email: ucetni@centrumsrdicko.cz, k zastižení v kanceláři v přízemí budova Revoluční 1846/32, každé pondělí v 10 - 15 hodin.

S odkazem na usnesení RM č. 312/8/2018 ze dne 10/05/2018 – má Centrum SRDÍČKO jmenovaného Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer - DPO) . Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení byl dne 10.5.2018 jmenován Radou města Litoměřice pan Antonín Terber, tel. kontakt: 603 426 147, e-mail: antonin@teteam.cz.

Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

 

Inspekce poskytování sociální služby z MPSV ČR

Sociální služby denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou Inspekcí kvality z MPSV ČR.  Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované služby denní stacionář  je dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.

 Mikuláš

Do SRDÍČKA dne 5. 12. 2018 zavítali zástupci zřizovatele a přivezli dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře mikulášské balíčky, které po pohádce Sváťova dividla rozdával Mikuláš. Šťastné úsměvy byly nejlepším poděkováním za zajištěnou akci. Děkujeme:-)

2018_Mikuláš 12018_Mikuláš 42018_Mikuláš 5

 

Výlet do Prahy a největšího hračkářství v ČR HAMLEYS 

Centrum SRDÍČKO dne 4. 12. 2018 vycestovalo na výlet do Prahy, který korunovala návštěva hračkářství Hamleys. Zúčastnění, tedy děti z ambulantního dětského stacionáře a handicapovaní uživatelé denního stacionáře, si výlet skutečně užili. Staroměstské náměstí s dominantou vánočního stromu, vánoční trhy, Václavské náměstí a hlavně atrakce včetně zábavy v obří hračkárně. Doprava na výlet byla pro handicapované osoby hrazena z charitativní akce Hranice handicapu 2018, viz. níže je uvedena bližší informace. Děkujeme:-)

2018_Hamleys 22018_Hamleys 4 2018_Hamleys 42018_Hamleys 62018_Hamleys 82018_Hamleys 102018_Hamleys 11

Cvičný požární poplach

Dne 30. 11. 2018 byl v Centru SRDÍČKO vyhlášen cvičný požární poplach. Do evakuace byla zapojena i MŠ BERUŠKA a speciální třída. Na akci přijeli i hasiči HZS ČR z útvaru v Litoměřicích, kteří následně dětem i handicapovaným uživatelům denního stacionáře poutavou  a edukační formou předvedli  záchranný automobil včetně technického vybavení a ochranné prostředky každého hasiče. Evakuace prověřila skvělou připravenost personálu s důrazem na prevenci.

2018 cvičný požární poplach2018 cvičný p ožární poplach 42018 cvičný požární poplach 5

Centrum SRDÍČKO vycestovalo s chronicky nemocnými dětmi k moři

Centrum  Srdíčko v měsíci 2018 absolvovalo s chronicky nemocnými dětmi jedenáctidenní ozdravný pobyt u moře v Bulharsku.  Vizí projektu je podpora imunitního systému, zlepšení zdravotního stavu a zvýšení kvality života těchto dětí. Lékař včetně odborného personálu, který byl na cestě přítomen, pevně věří, že díky ideálním klimatickým podmínkám, pobytu v přírodě u moře s kontinuitou preventivních rehabilitačních činností, a to např. metoda míčkování, dětská jóga, dechové rehabilitace, foukání na flétničku,  dojde k naplnění cíle projektu.  Tato cesta mohla být uskutečněna díky projektu „Cesta za zdravím“, který byl podpořen Fondem Ústeckého kraje a Nadací ČEZ v rámci mobilní aplikace „Pomáhej pohybem“ a dále díky finančnímu daru od firmy HERSTAV, spol. s r.o. Litoměřice.  

PROJEKT NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE 

V naší organizaci ve dnech 4.- 5. 9. 2018 proběhl akreditovaný Nástavbový kurz Bazální stimulace pro 16 účastníků. Účastníky kurzu byli zaměstnanci naší organizace, kteří pečují o osoby s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v denním stacionáři a dále pečující osoby, tedy zejména matky, které o své děti pečují v domácím prostředí a dále zaměstnanci Farní charity v Litoměřicích. Kurz byl hrazen v rámci nadačního příspěvku NADACE AGROFERT z Programu "Podpora dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením" rok 2018.

Výlet do ZOO spojený s plavbou lodí z Vltavského nábřeží v Praze

Centrum SRDÍČKO dne 30. 8. 2018 vycestovalo s příjemci služeb, tedy s handicapovanými uživateli denního stacionáře a dětmi z ambulantního dětského stacionáře, do pražské zoologické zahrady, ke které dopluli od Vltavského nábřeží lodí a přívozem. Poznávání světa zvířat a světa lodní dopravy  bylo velmi zábavné a přínosné. Doprava pro handicapované uživatele byla hrazena z projektu Hranice handicapu 2018, viz. níže bližší informace. Děkujeme:-)

 2018_Zoo Praha2018_Zoo Praha 22018_Zoo Praha 32018_Zoo Praha 6 

HRANICE HANDICAPU

Uživatelé našeho denního stacionáře byli společností PARAHELP z.s. pozváni na akci HRANICE HANDICAPU, konající se v rámci projektu Hranice handicapu 2, který byl podpořen z Evropské Unie a Fondu malých projektů Euroregion Labe. Krom uživatelů, byly pozvány i  jejich pečující osoby, díky kterým mohou být v přirozeném domácím prostředí  a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  Akce se konaly dvě, v termínu 19. 6. 2018 na Tenisových kurtech v Ústí nad  Labem, Všebořice a druhá 20. 6. 2018 též v Ústí nad Labem na Golf resortu. Naši handicapovaní uživatelé včetně svých nejbližších si oba dny maximálně užili. Mezi hráči byl i sportovní komentátor David Pospíšil, mezi handicapovanými se objevil předseda hnutí Úsvit – Národní koalice Miroslav Lidinský a nemohl chybět ani Pavel Bambousek, jeden z nejlepších handicapovaných golfistů v ČR. Podívat se přijel i bývalý hokejový obránce a politik Jiří Šlégr.  Celý dvoudenní projekt pod taktovkou Zuzky Savaro korunovala charitativní záštita určená naší organizaci s tím, že hráči golfu přispěli, jak mohli. Závěrem byl vydražen i sportovní dres s podpisem Jardy Jágra.  Nutno zdůraznit, že  krom suprově vydařené akce, si Srdíčko odvezlo, díky velkým srdcím všech golfových hráčů a díky Zuzce, která za Srdíčko bojovala jako lev, pro handicapované uživatelé finanční obnos v číslech vyšších než 40 tis. Kč. Děkujeme všem:-)  

2018_Hranice handicapu 22018_Hranice handicapu 32018_Hranice handicapu 52018_Hranice handicapu

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…
Služba  péče pro děti - výroční zpráva 2017

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let

Více…