Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

 

Inspekce poskytování sociální služby z MPSV ČR

Sociální služby denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou Inspekcí kvality z MPSV ČR.  Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované služby denní stacionář  je dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.

 

Máte zájem o naše služby.

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosím vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si prosíme termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme

Projekt POSILOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

Pro pečující osoby uživatelů denního stacionáře od měsíce září 2017 pořádáme bezplatné workshopy, které se konají přímov naší organizaci. Celkem se jedná o 7 setkání (workschopů) v termínech: Po - 4.9.Pá - 22.9.;Út - 10.10.;Út - 24.10.;Po - 30.10.;Út - 21.11.;Pá - 1.12. Workshopy vede uznávaný odborník PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D., který účastníky setkávání, tedy zejména rodiče, intenzivně interaktivní, kreativní a poutavou formou vede ke správnému uchopení své konkrétní rodičovské role v kontextu dosaženého věku jejich dítěte. Rodiče v roli pečujících osob jsou na základě svých potřeb vedeni a motivováni k posilování svých rodičovských kompetencí.Projekt, který napsalo SRDÍČKO, reaguje na problematiku rodičů, kteří permanentně pečují o handicapované děti a tímto je chce organizace podpořit při jejich vyčerpávajícím a náročném poslání.

Projekt je z velké části financován z dotace, kterou poskytlo Město Litoměřice v rámci Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017.

 

pozvánka Hranice handicapu 2017  Akce HRANICE HANDICAPU

Uživatelé sociální služby denní stacionář se dne 27. 7. 2017 zúčastnili akce HRANICE HANDICAPU NA GOLFOVÉM HŘIŠTI V TEREZÍNĚ, na kterou byli pozváni Ústeckým krajem v rámci projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem  "Česko - saské pohraničí bez bariér". Akce se velmi vydařila a naši handicapovaní uživatelé si mohli vyzkoušet, jak se hraje golf společně se známými hráči golfu, a to např. s hercem panem Vondráčkem. V průběhu si hráči golfu povinně vyzkoušeli, jak se těžce hraje golf na invalidním vozíku s tím, že každý pokus dostat míček do jamky byl "vyplacen". Konečná částka ve výši  6 000 Kč byla předána na charitativní účely a byla rozdělena dvoum neziskovým organizacím. Jednou z nich je Centrum SRDÍČKO a druhou je Centrum Paraple. Děkujeme:-)  

Hranice handicapu 2017Hranice handicapu 2017hranice handipacu 2017Hranice handicapu 2017

 

Stropní zvedací systém

Stropní zvedací systém

Stropní zvedací systém včetně speciální závěsné vesty, která umožňuje chůzi i nechodícím

Více…
Dopoledne pro zdraví

Dopoledne pro zdraví

projekt DOPOLEDNE PRO ZDRAVÍ

Více…