Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

Máte zájem o naše služby?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme  

 Inspekce poskytování sociální služby z MPSV ČR

Sociální služby denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou Inspekcí kvality z MPSV ČR.  Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované služby denní stacionář  je dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.

 PROJEKT BAZÁLNÍ STIMULACE PRO HANDICAPOVANÉ

Nadace ČEZ logo

Ve dnech 27. až 29. 11. 2017 v Centru SRDÍČKO bude realizován projekt BAZÁLNÍ STIMULACE PRO HANDICAPOVANÉ, který zcela finančně podpořila Nadace ČEZ. Nadační příspěvek ve výši bezmála 60 tis. Kč byl obdržen díky mobilní aplikaci Pomáhejte pohybem. Projektu se zúčastní zaměstnanci Centra SRDÍČKO a pečující osoby, které se starají o svého handicapovaného blízkého člena rodiny v domácím prostředí a využívají sociální služby denní stacionář v naší organizaci.  Dále se projektu zúčastní zaměstnanci organizací, které poskytují obdobné služby pro handicapované osoby, tedy Farní charita Litoměřice a Hospis sv. Štěpána v Litoměřicich.

Pomáhejte pohybem  Děkujeme tedy jak Nadaci ČEZ, tak všem hodným lidem, kteří svou aktivitou generovali body a tím fin. prostředky pro náš projekt.

Dobrovolnictví ve veřejné správě

dne 26. 9. 2017 někteří zaměstnanci MěÚ v Litoměřicích včetně vedoucích odborů a pana tajemníka vyměnili kancelářské prostředí za zahradu Centra SRDÍČKA, kde místo propisek a razítek vzali do rukou štětce a barvy. S plným nasazením se jako dobrovolníci vrhli do práce a natřeli 2 dřevěné mašinky pro děti. Jako dobrovolníci tak velkou měrou přispěli ke zlepšení prostředí a dětem v Srdíčku rozhodně udělali velkou radost. Tímto krokem dostal pilotní projekt městského úřadu Dobrovolnictví ve veřejné správě lidský rozměr s pozitivním dopadem na zainteresované strany. Děkujeme  

dobrovolnictví dobrovolnictví dobrovolnictví dobrovolnictví  

 

Projekt podpora efektivního rodičovství

V Srdíčku se rozjel projekt bezplatných workshopů pro pečující osoby zdravotně postižených osob. Celkem se bude jednat o 7 setkání (workschopů) v termínech: 4.9.2017, 22.9.2017, 10.10.2017, 24.10.2017, 30.10.2017, 24.10.2017, 30.10.2017, 21.11.2017 a 1.12.2017, v časovém rozpětí: od 8:30 hodin do 10:30 hodin. Workshopy povede uznávaný odborník PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D., který účastníky setkávání, tedy zejména rodiče, intenzivně interaktivní, kreativní a poutavou formou povede ke správnému uchopení své konkrétní rodičovské role v kontextu dosaženého věku jejich dítěte. Rodiče v roli pečujících osob budou na základě svých potřeb vedeni a motivováni k posilování svých rodičovských kompetencí. Projekt, který napsalo SRDÍČKO, reaguje na problematiku rodičů, kteří permanentně pečují o handicapované děti a tímto je chce organizace podpořit při jejich vyčerpávajícím a náročném poslání. Projekt je z velké části financován z dotace, kterou poskytlo Město Litoměřice v rámci Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017. 

Stropní zvedací systém

Stropní zvedací systém

Stropní zvedací systém včetně speciální závěsné vesty, která umožňuje chůzi i nechodícím

Více…
Dopoledne pro zdraví

Dopoledne pro zdraví

projekt DOPOLEDNE PRO ZDRAVÍ

Více…