Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

Centrum SRDÍČKO poskytuje sociální službu Denní stacionář, zdravotní službu Ambulantní dětský stacionář, službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, fyzioterapii a stravovací provoz.

Více o SRDÍČKU…

telefon+420 416 742 087
mobil+420 734 587 051

 

Máte zájem o naše služby?

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte prosíme vždy předem, a to nejlépe v pracovních dnech v době od 12:00 hodin do 13:00 hodin, telefonicky vedoucí služeb a domluvte si termín schůzky. Kontakty jsou k dispozici v kolonce Kontakt. Děkujeme  

GDPR 

Zpracování osobních údajů příjemců služeb v našem zařízení ve smyslu  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Centrum SRDÍČKO, dále jen jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základa vnitřní Směrnice, která je k nahlédnutí u níže uvedené zodpovědné osoby. Na Centrum SRDÍČKO je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS afh46c4, emailem na adrese centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz nebo poštou na adrese Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci  obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Za agendu ochrany osobních údajů včetně GDPR v rámci organizace zodpovídá Lenka Stehlíková, zástupce ředitelky, tel. č. 731 512 199, email: ucetni@centrumsrdicko.cz, k zastižení v kanceláři v přízemí budova Revoluční 1846/32, každé pondělí v 10 - 15 hodin.

S odkazem na usnesení RM č. 312/8/2018 ze dne 10/05/2018 – má Centrum SRDÍČKO jmenovaného Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer - DPO) . Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení byl dne 10.5.2018 jmenován Radou města Litoměřice pan Antonín Terber, tel. kontakt: 603 426 147, e-mail: antonin@teteam.cz.

 

Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  

 

Inspekce poskytování sociální služby z MPSV ČR

Sociální služby denní stacionář v měsíci červenci 2017 prošla neohlášenou Inspekcí kvality z MPSV ČR.  Inspekce neshledala žádné nedostatky a tímto organizaci nebyla uložena žádná opatření či sankce. Kvalita poskytované služby denní stacionář  je dle inspektorů v rámci zákonných povinností téměř vždy hodnocena na výbornou.

Centrum Srdíčko vycestovalo s chronicky nemocnými dětmi k moři

Centrum  Srdíčko v měsíci 2018 absolvovalo s chronicky nemocnými dětmi jedenáctidenní ozdravný pobyt u moře v Bulharsku.  Vizí projektu je podpora imunitního systému, zlepšení zdravotního stavu a zvýšení kvality života těchto dětí. Lékař včetně odborného personálu, který byl na cestě přítomen, pevně věří, že díky ideálním klimatickým podmínkám, pobytu v přírodě u moře s kontinuitou preventivních rehabilitačních činností, a to např. metoda míčkování, dětská jóga, dechové rehabilitace, foukání na flétničku,  dojde k naplnění cíle projektu.  Tato cesta mohla být uskutečněna díky projektu „Cesta za zdravím“, který byl podpořen Fondem Ústeckého kraje a Nadací ČEZ v rámci mobilní aplikace „Pomáhej pohybem“ a dále díky finančnímu daru od firmy HERSTAV, spol. s r.o. Litoměřice.  

 

PROJEKT NÁSTAVBOVÝ KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE 

V naší organizaci ve dnech 4.- 5. 9. 2018 proběhl akreditovaný Nástavbový kurz Bazální stimulace pro 16 účastníků. Účastníky kurzu byli zaměstnanci naší organizace, kteří pečují o osoby s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v denním stacionáři a dále pečující osoby, tedy zejména matky, které o své děti pečují v domácím prostředí a dále zaměstnanci Farní charity v Litoměřicích. Kurz byl hrazen v rámci nadačního příspěvku NADACE AGROFERT z Programu "Podpora dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením" rok 2018.

HRANICE HANDICAPU

Uživatelé našeho denního stacionáře byli společností PARAHELP z.s. pozváni na akci HRANICE HANDICAPU, konající se v rámci projektu Hranice handicapu 2, který byl podpořen z Evropské Unie a Fondu malých projektů Euroregion Labe. Krom uživatelů byly pozvány i  jejich pečující osoby, díky kterým mohou být v přirozeném domácím prostředí  a radovat se ze všech prožitků, zážitků a vjemů.  Akce se konaly dvě, v termínu 19. 6. 2018 na Tenisových kurtech v Ústí nad  Labem, Všebořice a druhá 20. 6. 2018 též v Ústí nad Labem na Golf resortu. Naši handicapovaní uživatelé včetně svých nejbližších si oba dny maximálně užili. Mezi hráči byl i sportovní komentátor David Pospíšil, mezi handicapovanými se objevil paralympijský reprezentant v golfu a lyžování a zároveň předseda CZDGA Miroslav Lidinský a nemohl chybět ani Pavel Bambousek, jeden z nejlepších handicapovaných golfistů v ČR. Zúčastnili se také Luboš Kubík fotbalista, Aleš Hemský hokejista a též hokejista Jan Čaloun. Podívat se přijel i bývalý hokejový obránce a politik Jiří Šlégr. Celý dvoudenní projekt pod taktovkou Zuzky Savara korunovala charitativní záštita určená naší organizaci s tím, že hráči golfu přispěli, jak mohli. Závěrem byl vydražen i sportovní dres s podpisem Jardy Jágra. Nutno zdůraznit, že  krom suprově vydařené akce, si Srdíčko odvezlo, díky velkým srdcím všech golfových hráčů a díky Zuzce, která za Srdíčko bojovala jako lev, pro handicapované uživatelé finanční obnos v číslech vyšších než 40 tis. Kč. Děkujeme všem mnohokrát:-)  

 hranica handicapuhranice handicapu

 hranice handicapuhranice handicapu

 hranice handicapuhranice handicapu    

SRDÍČKO REALIZUJE PROJEKT ZVÍŘECÍ PARKznak

Dne 25. 6. 2018 Srdíčko realizovalo projekt Hravé poznávání říše zvířat, který byl z velké části podpořen Městem Litoměřice z Programu podpory v oblasti volného času dětí 2018. Jednalo se o jednodenní pohybovou aktivitu zaměřenou na poznávání říše zvířat. Do oploceného areálu naší organizace (zahrady) byla externí firmou dovezena a zprovozněna nafukovací aktrakce zvířecí park, který obsahoval skákací plochu a spoustu různých zvířat. Zvířecí park dětem a uživatelům denního stacionáře umožnil zábavnou a hravou formou edukaci o světě zvířat. V průběhu akce byly dětem i uživatelům interaktivní formou a prostřednictvím naučných obrázkových knih, sdělovány informace a zajímavosti o zvířatech, o tom, co potřebují, kde se vyskytují či chovají, jakou mají potravu, jak se o zvířata dobře starat a jak o ně pečovat.

zvířecí parkzvířecí parkzvířecí parkzvířecí park

 

znakCENTRUM SRDÍČKO REALIZUJE PROJEKT AKTIVITY V PŘÍRODĚ SE ZVÍŘATY

V Srdíčku probíhá projekt, který se skládá se 3 modulů aktivit za účelem přiblížení světa zvířat a přírody kolem nich. V rámci modulu č. 1 příjemci služeb navštívili ranč v Třebušíne, kde si prohlédli stáje koní, koně nakrmili a svézli se. Modul č. 2 byl sestaven z opakovaných dvouhodinových pobytů u vody s rybářem, kde byl velmi poutavou a názornou formou předveden rybolov s tím,  že ulovené ryby se po zvážení, zapsání a vyfotografování opět vracely do vody. Každý z účastníků si mohl vyzkoušet práci s prutem, navijákem, sítí či podběrákem, a to včetně napíchnutí návnady na háček. Další aktivně trávené dopoledne nás čeká v měsíci září 2018, kdy se jedeme podívat na farmu do Bystřan.  Projekt byl z velké části financován Městem Litoměřice z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018.

rybářrybářrybář

 

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…
Služba  péče pro děti - výroční zpráva 2017

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let

Více…