Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Centra SRDÍČKO splňují pravidla přístupnosti dle www.pravidla-pristupnosti.cz.

Klávesové zkratky

Webové stránky používají klávesové zkratky Alt + číslo v pořadí horního menu, tzn. Alt + 1 je úvodní stránka, Alt + 2 je stránka „Služby“ atd. V některých prohlížečích je klávesová zkratka doplněna například ještě o klávesu Shift, případně je použita jiná funkční klávesa.

Velikost písma

Všechny důležité texty a textové prvky mají nastavenou relativní velikost. Je možné tedy text zvětšovat i zmenšovat pomocí standardních funkcí prohlížeče. Pro usnadnění je v horní části webových stránek lišta s tlačítky pro změnu velikosti písma.

Responzivní design

Webové stránky jsou nakódované v tzv. responzivním designu. To znamená, že design se přizpůsobuje zařízení, na kterém jsou webové stránky prohlíženy. Jinak se zobrazí na mobilním zařízení a jinak na klasickém stolním počítači nebo notebooku. Znamená to, že je obsah vždy čitelný nezávisle na použitém zařízení.

Textová a kontrastní verze

Webové stránky je možné pomocí odkazu v horní části přepnout do textové verze, tzn. vypnout úplně kaskádové styly. Dále je možné přepnout webové stránky do více kontrastního režimu „pro slabozraké“. V tomto režimu je použito více kontrastní barevné schéma, a web je tedy čitelnější pro osoby se zrakovým postižením.

Další informace

Pokud najdete chybu nebo nedokonalost při zobrazení webových stránek na Vašem zařízení, prosím dejte nám to vědět e-mailem na centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz.

Děkujeme.