Fyzioterapie

Fyzioterapie - seznam kódů zdravotních výkonů

Zde si můžete stáhnout seznam kódů zdravotních výkonů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2020

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2020 pro službu fyzioterapie.

 

Více…

 Žádáme všechny, kdo vstoupí do budovy naší organizace, aby akceptovali MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a měli ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), tedy respirátor či obdobný prostředek.

 

Děkujeme za pochopení skutečnosti, že tímto chráníme nejenom sebe, ale i děti, uživatele a zaměstnance. 

AKTUÁLNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI ELIMINACE RIZIK PŘED KORONAVIREM

Provoz Fyzioterapie není přerušen, řídíme se dle aktuálních pokynů, nařízení či metodik, a to Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, MPSV, KHS ÚL apod.   

  • je potřeba podepsat Čestné prohlášení. Prosíme, pamatujte na to, neboť bez tohoto Čestného prohlášení není možné pacienta přijmout do služby, a to pokud má nespecifikovanou absenci ve službě delší než 5 dnů po sobě jdoucích a dále při případných předchozích projevech nemoci.  Čestné prohlášení 
  • pacientům při příjmu měříme tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem a pokud má zvýšenou tělesnou teplotu, viz. stanovisko MZ, není přijat do služby 

POBYT MIMO ČR

V rámci sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ a zdravotní služby FYZIPOTERAPIE upozorňujeme naše uživatele, pacienti a jejich opatrovníky či zákonné zástupce, že při vycestování mimo ČR  mají povinnost při návratu do ČR akceptovat aktuální OCHRANNÁ OPATŘENÍ vydaná Ministerstvem zdravotnictví včetně aktuálního Seznamu zemí s nízkým, středním, vysokým či extrémním rizikem https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. Další informace lze získat též na stránkách Ministerstva zahraničí https://www.mzv.cz/jnp/. OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví vztahuje pouze na zletilé uživatele, neboť  povinnost neplatí pro nezletilé osoby s poruchou  intelektu, s poruchou autistického spektra a dále osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží se certifikátem a nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 do doby 180 dní od prvního pozitivního výsledku. Uživatelé při nástupu do Denního stacionáře či pacienti při využití FYZIOTERAPIE po absenci delší, jak 5 kalendářních dnů, podepisují Čestné prohlášení (pozn. za uživatele v případě jejich nezletilosti či omezení svéprávnosti Čestné prohlášení podepisují zákonní zástupci a opatrovníci) a přijímají veškerou zodpovědnost, a to včetně následků v případě nesprávného postupu.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, JDE NÁM O OCHRANU ZDRAVÍ!  

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ jsou zejména ruce fyzioterapeutky, díky kterým získává pouhým okem nespatřené, a přesto nepostradatelné informace, které dokreslují celkový obraz pacientova problému. Hmatem je možné zjistit nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na případné reflexní změny.

Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení lékaře odbornou zdravotní sestrou fyzioterapeutkou, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odborný zástup, garanci a metodické vedení rehabilitační péče zajišťuje MUDr. Hassan Mezian.

Místnost pro samotnou fyzioterapii je vybavena rehabilitačním lehátkem, elektrickým chodníkem, rotopedem, gymbally a dalšími rehabilitačními pomůckami. Fyzioterapeutka cvičí s dětmi metodou Vojty i Bobatha, podle doporučení ortopeda, neurologa či rehabilitačního lékaře.

V rámci fyzioterapie se využívá i vířivá koupel a vnitřní bazén.

SEZNAM KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ NASMLOUVANÝCH S VZP ČR (111), ZPMV ČR (211), VOZP ČR (201)

LETÁČEK FYZIOTERAPIE

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto5.jpg