Fyzioterapie

Fyzioterapie - seznam kódů zdravotních výkonů

Zde si můžete stáhnout seznam kódů zdravotních výkonů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2020

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2020 pro službu fyzioterapie.

 

Více…

 AKTUÁLNÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V RÁMCI ELIMINACE RIZIK PŘED KORONAVIREM

Provoz Fyzioterapie není přerušen, řídíme se dle aktuálních pokynů, nařízení či metodik, a to Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, MPSV, KHS ÚL apod.  

Krom dětí a uživatelů z Denního stacionáře nosíme ve všech vnitřních prostorách respirátory apod.  

  • doprovod pacientů minimalizuje pobyt v budově 
  • je potřeba podepsat Čestné prohlášení. Prosíme, pamatujte na to, neboť bez tohoto Čestného prohlášení není možné pacienta přijmout do služby, a to pokud má nespecifikovanou absenci ve službě delší než 5 dnů po sobě jdoucích a dále při případných předchozích projevech nemoci.  

Čestné prohlášení 

  • pacientům při příjmu měříme tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem a pokud má zvýšenou tělesnou teplotu, viz. stanovisko MZ, není přijat do služby (pozn. zaměstnanci si též měří tělesnou teplotu)   

 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, JDE NÁM O OCHRANU ZDRAVÍ!  

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ jsou zejména ruce fyzioterapeutky, díky kterým získává pouhým okem nespatřené, a přesto nepostradatelné informace, které dokreslují celkový obraz pacientova problému. Hmatem je možné zjistit nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na případné reflexní změny.

Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení lékaře odbornou zdravotní sestrou fyzioterapeutkou, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odborný zástup, garanci a metodické vedení rehabilitační péče zajišťuje MUDr. Hassan Mezian.

Místnost pro samotnou fyzioterapii je vybavena rehabilitačním lehátkem, elektrickým chodníkem, rotopedem, gymbally a dalšími rehabilitačními pomůckami. Fyzioterapeutka cvičí s dětmi metodou Vojty i Bobatha, podle doporučení ortopeda, neurologa či rehabilitačního lékaře.

V rámci fyzioterapie se využívá i vířivá koupel a vnitřní bazén.

SEZNAM KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ NASMLOUVANÝCH S VZP ČR (111), ZPMV ČR (211), VOZP ČR (201)

LETÁČEK FYZIOTERAPIE

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto5.jpg