Fyzioterapie

Fyzioterapie - seznam kódů zdravotních výkonů

Zde si můžete stáhnout seznam kódů zdravotních výkonů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2020

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2020 pro službu fyzioterapie.

 

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2021

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2021 pro službu fyzioterapie

Více…

Prosíme pacienty (krom mentálně postižených osob či dětí) a případný doprovod našich pacientů, aby dle možností měli ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), tedy respirátor či obdobný prostředek. 

Děkujeme za pochopení skutečnosti, že tímto chráníme nejenom sebe, ale i děti, uživatele, pacienty, doprovod a zaměstnance. 

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ jsou zejména ruce fyzioterapeutky, díky kterým získává pouhým okem nespatřené, a přesto nepostradatelné informace, které dokreslují celkový obraz pacientova problému. Hmatem je možné zjistit nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na případné reflexní změny.

Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení lékaře odbornou zdravotní sestrou fyzioterapeutkou, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odborný zástup, garanci a metodické vedení rehabilitační péče zajišťuje MUDr. Hassan Mezian.

Místnost pro samotnou fyzioterapii je vybavena rehabilitačním lehátkem, elektrickým chodníkem, rotopedem, gymbally a dalšími rehabilitačními pomůckami. Fyzioterapeutka cvičí s dětmi metodou Vojty i Bobatha, podle doporučení ortopeda, neurologa či rehabilitačního lékaře.

V rámci fyzioterapie se využívá i vířivá koupel a vnitřní bazén.

SEZNAM KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ NASMLOUVANÝCH S VZP ČR (111), ZPMV ČR (211), VOZP ČR (201)

LETÁČEK FYZIOTERAPIE

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto5.jpg