Fyzioterapie

Fyzioterapie - seznam kódů zdravotních výkonů

Zde si můžete stáhnout seznam kódů zdravotních výkonů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu fyzioterapie.

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu fyzioterapie

Více…

Fyzioterapie - výroční zpráva 2018

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2018 pro službu Fyzioterapie

Více…

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ jsou zejména ruce fyzioterapeutky, díky kterým získává pouhým okem nespatřené, a přesto nepostradatelné informace, které dokreslují celkový obraz pacientova problému. Hmatem je možné zjistit nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na případné reflexní změny.

Fyzioterapie je poskytována na základě doporučení lékaře odbornou zdravotní sestrou fyzioterapeutkou, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odborný zástup, garanci a metodické vedení rehabilitační péče zajišťuje MUDr. Hassan Mezian.

Místnost pro samotnou fyzioterapii je vybavena rehabilitačním lehátkem, elektrickým chodníkem, rotopedem, gymbally a dalšími rehabilitačními pomůckami. Fyzioterapeutka cvičí s dětmi metodou Vojty i Bobatha, podle doporučení ortopeda, neurologa či rehabilitačního lékaře.

V rámci fyzioterapie se využívá i vířivá koupel a vnitřní bazén.

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto5.jpg