Spolupráce

Centrum SRDÍČKO vynakládá snahu za účelem zajištění podmínek pro vzdělávání mentálně postižených dětí. Tímto má uzavřenou smlouvu o pronájmu jedné speciální třídy a jedné třídy sloužící k výuce rehabilitačního programu v rámci individuálního vzdělávacího plánu se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou školou, Šaldova 6, Litoměřice, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Spolupráce obou subjektů je přínosná, neboť cílová skupina jsou děti s mentálním a kombinovaným postižením. Žáci, kteří jsou vzděláváni ve speciálních třídách, mohou vzhledem ke svému tělesnému postižení využívat fyzioterapii, kterou zajišťuje Centrum SRDÍČKO. Převážná část těchto dětí po vyučování plynule přechází do denního stacionáře a stávají se uživateli poskytované sociální služby.

Přínosná je také spolupráce se Střední pedagogickou školou J. H. Pestalozziho v Litoměřicích a Střední školou hotelnictví, gastronomie a služeb v Litoměřicích, neboť kromě studijní praxe, kterou absolvují někteří studenti v Centru SRDÍČKO, škola pořádá přímo v zařízení cyklická představení pro děti i uživatele.

Centrum SRDÍČKO má uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami VZP ČR, VOZP ČR a ZPMV ČR.