Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA – výroční zpráva 2023

Výroční zpráva za rok 2023 pro službu Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

Více…

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA - výroční zpráva 2022

Zde je výroční zpráva 2022 - Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA 

Více…

 UPOZORNĚNÍ: Vážení rodiče, dovolujeme si Vás tímto informovat, že Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA bude mít v době plánovaného přerušení provozu: 

od 1. 7. do 12. 7. 2024. V rámci plánovaného přerušení provozu si Vás dovolujeme informovat, že nemáme možnost zajistit jinou dětskou skupinu, jako náhradní varianta v rámci péče o Vaše děti.  Bohužel nejsme v režimu MŠ, jelikož do sítě MŠ nespadáme.  

Zdvořile odkazujeme na ustanovení napsané ve smlouvě o poskytování služby bod 5., kterou jste podepsali a dále na zveřejněný Provozní řád bod 2.6., kde je přerušení provozu ukotveno: „Poskytovatel služby si vyhrazuje z  organizačních důvodů možnost bez zajištění náhradní či alternativní služby přerušení provozu nejdéle však na (15) patnáct pracovních dnů v roce s tím, že o tomto záměru bude Příjemce služby DS-J informovat nejméně (1) jeden měsíc před prvním dnem plánovaného přerušení poskytování služby předem.“ Děkujeme velice za pochopení

 LETÁK DĚTSKÁ SKUPINA - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

Služba Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA  je poskytována formou péče pro děti ve věku od 3 let do 6 let věku v denním režimu včetně nabídky poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte ve službě. Služba Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA je poskytována na základě zákona č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a souvisejících předpisů.

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022 čerpala dotaci na transformaci a provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzva 03_19_111 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZ

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/111/0014172, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014172  

Od 1. 7. 2022 je služba financována formou státního příspěvku z MPSV ČR na provoz dětských skupin a dále na provoz přispívá zřizovatel organizace, tj. Město Litoměřice. 

Logo OPZ                            

 

Služba Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA je poskytována s akcentem na aktivity podporující zlepšení zdravotního stavu dítěte, prevenci před onemocněním, posilování imunitního systému a zvyšování kvality života dítěte. Jedná se o nevýdělečnou činnost spočívající v pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející dítě, které je v šesti letech připraveno pro vstup do první třídy. Vzhledem ke skutečnosti, že dětská skupina nespadá pod školský zákon, přijímání dětí probíhá celoročně, a to vždy po dosažení 3 let dítěte. Požadavky o zařazení do pořadníku, viz. níže, se však s ohledem na šanci přijetí, předkládají nejlépe v prvních měsících života dítěte. 

Služba má definovaný Plán výchovy a péče, který je mustrem pro práci s dětmi PLÁN VÝCHOVY A PÉČE.

Metodické vedení v rámci posilování imunitního systému dětí ve službě garantuje odborný garant - dohlížející dětský lékař imunolog a alergolog. O děti pečuje kvalifikovaný personál včetně zajištění vzdělávacích činností s  ohledem na věk každého dítěte, jelikož jde o obdobu školkyPočet pečujících osob je nadstandardní, neboť o 15 dětí pečují 3 paní učitelky. Naše pečující  osoby se řídí Profesním a etickým kodexem.  

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA  se řídí Provozním řádem, viz.  PROVOZNÍ ŘÁD

Poslání: Zvýšit kvalitu života rodiny s malými dětmi, tj. dětem zajistit profesionální a odbornou předškolní péči včetně nadstandardního prostředí a rodičům umožnit sloučení pracovního i osobního plnohodnotného života.  

Cíle: 1) spokojené dítě, díky poskytování kvalitní služby    2) umožnění seberealizace rodiče v pracovním procesu  3) podpora kvality života rodin s malými dětmi 

Potřebné dokumenty před přijetím - "žádost":

V případě zájmu o vstup do služby je nejdříve nutné vyplnit POŽADAVEK O ZAŘAZENÍ DO POŘADNÍKU "žádost", který rodiče dodají do služby. Pro větší šanci úspěšnosti přijetí, je na místě dát požadavek co nejdříve, tedy v prvních měsících života dítěte. Požadavky o přijetí posuzuje Pracovní skupina, která se schází s ohledem na uvolněnou kapacitu a vydává kladné či zamítavé stanovisko. Následně budete informováni o stanovisku. 

Potřebné dokumenty po přijetí Vašeho dítěte:

Až poté, co obdržíte informaci, že Váš požadavek byl posouzen a Vaše dítě bude moci do služby docházet, obdržíte níže uvedené další dokumenty s vysvětlením, jak postupovat. Rozhodně nenechávejte potvrzovat  níže uvedené dokumenty dříve, jelikož mají být potvrzeny k datu přijetí Vašeho dítěte. Vše Vám případně vysvětlíme. Děkujeme za pochopení.

POSUDEK OD LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE VČ. POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ

DOKLAD NEJMÉNĚ JEDNOHO Z RODIČŮ POTVRZUJICÍ VAZBU NA TRH PRÁCE V RÁMCI ČR 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

ZPLNOMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ

INFORMOVANÝ SOUHLAS (GDPR) 

PROHLÁŠENÍ O ÚPRAVĚ STRAVY 

ŽÁDOST A SOUHLAS S PODÁNÍM SOS LÉKŮ 

DOJEDNANÁ FORMA ZVEŘEJNÉNÍ IDENTIFIKACE (jakou bude mít dítě značku - obrázek)

Seznam toho, co bude váš chlapeček nebo holčička do dětské skupiny potřebovat 

  • Bačkůrky s uzavřenou patou (měly by být protiskluzové a pevně sedící na nožičce) 
  • Pohodlné převlečení do třídy (oblečení by mělo být takové, aby dítě mohlo být co nejvíce samostatné – tj. pokud možno žádné knoflíky, zapínání na zádech apod.). Nejlepší jsou tepláčky, tričko, leginky, kraťásky nebo sukýnka. 
  • Pohodlné a účelné převlečení na ven, u kterého nevadí, že se ušpiní, obuv vhodnou na zahradu (tepláčky, tričko, mikina, bundička… + dávejte dětem vždy pokrývku hlavy a oděv prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí), PLÁŠTĚNKA 
  • Pyžamko nebo noční košilku na odpolední odpočinek na lehátku
  • Náhradní oblečení do skříňky, náhradní prádlo pro případ nehody
  • Hřebínek– především pro holčičky s delšími vlásky i ostatní děti
  • Papírovými kapesníčky a v případě potřeby i dostatečným množstvím jiných důležitých a vhodných potřeb (např. podložka na lehátko), které jsou označeny tak, aby mohly být přiřazeny ke konkrétnímu dítěti

Dítě musí mít veškeré  své věci identifikovatelné, tedy podepsané či označené značkou. 

Jak ulehčit svému dítěti nástup dodětské skupiny 

Mluvte s dítětem o tom, co se v dětské skupině dělá a jaké to tam je.
Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do dětské skupiny už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam  se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

Zvykejte dítě na odloučení.                                                                                                                                                                                                      Ideálním způsobem postupně prodlužujte dítěti odloučení od Vás. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

Veďte dítě k samostatnosti.
Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do dětské skupiny… ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do dětské skupiny rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy dětskou skupinou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu  předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě v dětské skupině i odpoledne“.

Neprodlužujte loučení v šatně.                                                                                                                                                                                                  Při ranním příchodu se nezdržujte dále, než je nutné, neprodlužujte tím trápení dítěte! Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného - (plyšáka, oblíbenou hračku, šátek), aby s sebou mělo něco důvěrně známého... Pozor, nedávejte dítěti hračky či předměty, které jsou na jakékoliv baterie!

Splňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do dětské skupiny dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do dětské skupiny. Případně se dohodněte, že dítě do dětské skupiny bude vodit ten, který s tím má menší problém.

Důvěřujte pečujícím osobám a jejich práci.                                                                                                                                                                         Dítě to vycítí a prostředí dětské skupiny se pro něj stane taky důvěrné.

Za pobyt v dětské skupině neslibujte dítěti odměny předem.
Dítě prožívá stres nejen z toho, že je v dětské skupině bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den v dětské skupině proběhne v pohodě – chvalte dítě a nepravidelně jděte za odměnu třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost či dělejte oblíbené aktivity dítěte, jděte na oblíbená místa... Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak cukrárnu, hračku apod. vyžadovalo každý den.

Komunikujte v dětské skupině s pečující osobou                                                                                                                                                                  Pokud Vám pečující osoba neřekne nějakou věc ohledně dítěte, kterou byste chtěli vědět, doptávejte se.

Kapacita zařízení:

15 dětí ve věku od 3 let (ode dne  1. září po dosažení 3 let) do doby dovršení věku povinné školní docházky.

Provozní doba:

V pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku v době od 6 do 16 hodin.

Kritéria pro přijetí dítěte

V rámci posuzování přijetí dítěte budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení

(1)  Podaný, řádně v českém jazyce vyplněný Požadavek o zařazení do pořadníku 

(2)  Dosažení věku dítěte, tedy od 3 let (ode dne 1. 9. po dosažení 3 let) do zahájení povinné školní docházky 

(3)  Soběstačnost, schopnosti a dovednosti dítěte s přihlédnutím k jeho věku

(4)  Zákonný zástupce dítěte doloží aktuální lékařský posudek od registrovaného poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, vztahující se k datu nástupu dítěte do dětské skupiny, o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do dětské skupiny, ze kterého bude zřejmé, že zdravotní způsobilost dítěti umožní pobyt v kolektivu dalších dětí, a to včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo, že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a je bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu v dětské skupině.

(5)   Ke dni zahájení docházky dítěte do dětské skupiny, nejméně jeden ze zákonných zástupců doloží aktuální a relevantní doklad o vazbě na trh práce v rámci ČR, tímto se rozumí existence základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru, či denní formě studia v ČR, evidenci jako uchazeče o zaměstnání na ÚP ČR nebo průkazně formou čestného prohlášení o tom, že je osobou výdělečně činnou a v ČR platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

(6)  Čestné prohlášení zákonného zástupce, že umístěním dítěte do zařízení sleduje uplatnění na trhu práce a tímto dítě bude, krom případné omluvené absence z důvodu nemoci, dovolené apod., do dětské skupiny v době provozu v pracovních dnech pravidelně docházet

(7)  Dítě uvedené v Požadavku má sourozence, který je aktuálně příjemcem služby dětské skupiny v organizaci  

(8)  Zákonný zástupce je v zaměstnaneckém poměru u organizace provozující dětskou skupinu, popř. u zřizovatele nebo jeho subjektů zřízených či založených

(9)  Místo trvalého pobytu dítěte je město Litoměřice, danou skutečnost zákonný zástupce relevantně doloží 

(10) Veškeré informace jsou uvedeny dle skutečnosti a zákonný zástupce souhlasí se zpracování GDPR osobních či citlivých údajů

 Potřebné dokumenty k přijetí

V případě zájmu o vstup do služby je nejdříve nutné vyplnit POŽADAVEK O ZAŘAZENÍ DO POŘADNÍKU, který rodiče dodají do služby. Požadavky o přijetí posuzuje Pracovní skupina, která se schází s ohledem na uvolněnou kapacitu a vydává kladné či zamítavé stanovisko. Až poté, co obdržíte informaci, že Váš požadavek byl posouzen a Vaše dítě bude moci do služby docházet, obdržíte níže uvedené další dokumenty s vysvětlením, jak postupovat. Rozhodně nenechávejte potvrzovat  níže uvedené dokumenty dříve. Děkujeme za pochopení.

Denní režim v Dětské skupině - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

6:00 - 8:00 příjem dětí, volná hra (při přijímání dětí pečující oosby provádějí ranní filtr s tím, že do dětské skupiny mohou být přijaty děti bez známek nemoci či známek výskytu parazitů).  

8:00 –   8:30 tělesná výchova, pohybové aktivity a činnosti posilující imunitní systém

8:30 –   9:00 dopolední svačina

9:00 – 10:00 aktivity zaměřené na výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických návyků včetně aktivit podporujících zlepšení zdravotního stavu, prevenci před onemocněním, posilování imunitního systému a zvyšování kvality života dětí, pohybové aktivity, pobyt venku, realizace Plánu výchovy a péče 

10:00 – 11:00 pobyt venku dle počasí nebo hry

11:00 – 11:30 oběd

11:30 – 12:00

vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek, spánek nebo klidové režimy

12:00 – 14:00 odpočinek dětí, spánek nebo klidové aktivity

14:00 – 14:15 odpolední svačina

14:15 – 16:00 vyzvedávání dětí, činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí 

V průběhu denního režimu se vždy před každým podáváním stravy provádí osobní hygiena, případně se úkony osobní hygieny provádí dle aktuální potřeby. Dbáme na pitný režim a to i během pobytu venku.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, exkursí, besídek, dětských dnů a jiných akcí, popř. může být přizpůsoben aktuálním potřebám dětí či počasí.  

Předškolní vzdělávání

Pokud Vaše dítě v kalendářním roce do 31. 8.  dovrší  5 let, musí dle současné legislativy, tedy zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dle § 34, § 34a a § 34b,  zahájit povinnou školní docházku. V měsíci květnu dítě, které do 31. 8. v daném roce dovrší 5 let,  musí jít k zápisu do mateřské školky, kde buď rodiče požádají o individuální vzdělávání a jejich dítě bude nadále chodit do Dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, což obnáší, že se na podzim a na jaře v dané školce dítě bude přezkoušeno, anebo využíjí v dané školce denní docházku, ale v takovém případě nebudou již docházet do Dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA. Poslední týden v dubnu rodiče sledují internetové stránky mateřské školky, kde lze stáhnou dokumenty ohledně příjímání dětí k povinnému vzdělávání, viz. odkaz na MŠ Litoměřice https://www.skolky-ltm.cz/prijimani.html. Tyto dokumenty se každý rok obnovují proto se to musí sledovat. 

Pobyt dětí venku

Pobyt dětí předškolního věku venku se řídí v analogii zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v § 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.  

Pobyt venku trvá zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách a odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku lze přiměřeně zkrátit nebo zcela vynechat pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách

Kompetence k rozhodnutí o pobytu dětí venku v době nepříznivých klimatických podmínek přísluší ředitelce, event. učitelce předškolního zařízení, a to na základě hlášení o výskytu smogové situace a aktuálních klimatických podmínkách v daném místě. Při rozhodování je nutné zohlednit, kde se předškolní zařízení nachází (blízkost zdroje znečištění, okolní zástavba nebo doprava a podobně), věk dětí, jejich zdraví (přítomnost dětí hendikepovaných) a klimatické podmínky (teplota vzduchu, proudění větru, mlha, déšť a podobně). 

Za nepříznivé klimatické podmínky lze kromě výskytu smogové situace, považovat silný vítr, déšť, hustou mlhu, husté sněžení, teplotu vzduchu pod – 10 °C a kombinaci uvedených situací. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek je doporučeno pobyt dětí venku zkrátit na 15 – 20 minut. Podmínkou pro pobyt venku je pak dostatečné a vhodné oblečení dětí (včetně rezervního oblečení) a omezení tělesné zátěže. Dětem je třeba zajistit i během pobytu venku dostatek vhodných tekutin.

Právní oprávnění

Dětská skupina je provozována na základě zřizovací listiny, kterou vydal zřizovatel, Město Litoměřice, s účinností od 1. 5. 2012 a dodatku č. 1 s účinností od 1. 1. 2014, včetně dodatku č. 2 s účinností od 1. 9. 2019. Organizace má oprávnění od 1. 9. 2019 poskytovat provoz DĚTSKÉ SKUPINY, a to na základě  zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů na MPSV ČR, viz. http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php?search&okres=Litom%C4%9B%C5%99ice

Daňová sleva pro rodiče

Právní úprava do 31. 12. 2023

V rámci oblasti daňových předpisů, kde jsou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vymezena předškolních zařízení, je „předškolní zařízení“  pro účely daní z příjmů definováno zařízení služby péče o dítě v dětské skupině. Tudíž si rodiče mohou každoročně požádat o potvrzení pro uplatnění slevy za vynaložené náklady. Na žádost rodiče vystavíme potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které rodiče  předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování nebo se doklad přiloží k daňovému přiznání. Oficiální vyjádření finančního úřadu zní: Problematiku slevy na dani za umístění dítěte řeší § 35ba, odst. 1 písm. g)  a § 35bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním  zařízení. Co se rozumí předškolním zařízením, upravuje § 35bb v odstavci 4 (komentář MDS: patří sem i dětské skupiny). Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.  

Právní úprava od 1. 1. 2024 

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně v oblasti daňových předpisů, a to v rámci "ozdravného balíčku Vlády ČR" s tím, že byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na základě aktuálního znění citovaného zákona již není možné uplatnit slevu na dani z příjmu fyzických osob. Vypadl § 35ab odst. 1 písm. g) a § 35bb odst. 6, písm. b).

Stížnosti

Stížnosti lze podat dle věcné příslušnosti u níže uvedených odpovědných zaměstnanců, kteří mají za povinnost stížnosti řešit.

- ředitelka organizace: Ing. Ivana Humlová, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 734 587 051, e-mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, datová schránka - ID schránky: afh46c4

-  zástupce ředitelky, pověřenec pro GDPR: Pavlína Zajíčková, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 731 512 199, e-mail: vedoucidennistacionar@centrumsrdicko.cz

- vedoucí služby Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA: Bc. Tereza Vondrášková, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, tel. +420 604 783 911, e mail: zdravaskolicka@centrumsrdicko.cz

Neformální stížnost, reklamaci, podnět, oznámení, výhradu či připomínku, může stěžovatel sdělit kterémukoliv zaměstnanci organizace, který činí kroky za účelem vyhovění stěžovateli, avšak za předpokladu, že budou akceptována vnitřní pravidla, platná legislativa a lidská důstojnost. V případě, že není možné stěžovateli vyhovět, zaměstnanec je povinen stěžovateli podat informaci o kontaktech na odpovědného zaměstnance, který má za povinnost stížnosti řešit.

Stížnost lze též vhodit do schránky na stížnosti, která je umístěna v šatně služby.  

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ZE SRDÍČKA OD SRDÍČKA

Vážení, dovolujeme si Vám touto cestou předat vánoční přání ze Srdíčka, které se zrodilo za účelem pohlazení po duši. 

2021 Odkaz na video na Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=QS2RbxNQsKA

2020 Odkaz na video na Youtube: https://youtu.be/vr9cZWARHYo

POZDRAV PRO DĚTI

 

 Vážení rodiče, paní učitelky si pro děti připravily dvě motivační videa. Tímto dětičky moc zdravíme a doufáme, že se videa budou líbit:-) Mějte se krásně, to Vám přeje kolektiv Zdravé školičky: motivační video - pozdrav č. 1 motivační video - pozdrav  č. 2

foto20.jpg
foto21.jpg
foto22.jpg
foto23.jpg
foto24.jpg
foto25.jpg
foto26.jpg
foto27.jpg
foto28.jpg
foto29.jpg
foto30.jpg
foto31.jpg