Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA – výroční zpráva 2020

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2020 pro službu Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA.

Více…

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA – výroční zpráva 2021

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2021 pro službu Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

Více…

 

POZDRAV PRO DĚTI

 

 Vážení rodiče, paní učitelky si pro děti připravily dvě motivační videa. Tímto dětičky moc zdravíme a doufáme, že se videa budou líbit:-) Mějte se krásně, to Vám přeje kolektiv Zdravé školičky: motivační video - pozdrav č. 1 motivační video - pozdrav  č. 2

LETÁK DĚTSKÁ SKUPINA - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

logo opz esf zdravá školička

Služba Dětská skupina -ZDRAVÁ ŠKOLIČKA  je poskytována formou péče pro děti ve věku od 3 let do 6 let věku v denním režimu včetně nabídky poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte ve službě. Služba Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA je poskytována na základě zákona č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a souvisejících předpisů.

Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022 čerpá dotaci na transformaci a provoz z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost, a to v rámci výzva 03_19_111 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Publicita OPZ.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/111/0014172, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014172  

Služba Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických návyků včetně aktivit podporujících zlepšení zdravotního stavu, prevenci před onemocněním, posilování imunitního systému a zvyšování kvality života dětí. Služba má definovaný Plán výchovy a péče, který je mustrem pro práci s dětmi.

Plán výchovy a péče  je  ke stažení ZDE (PDF,103,5kB)

Metodické vedení v rámci posilování imunitního systému dětí ve službě garantuje odborný garant - dohlížející dětský lékař imunolog a alergolog. O děti pečuje kvalifikovaný personál včetně zajištění vzdělávacích činností s  ohledem na věk každého dítěte, jelikož jde o obdobu školkyPočet pečujících osob je nadstandardní, neboť o 15 dětí pečují 3 paní učitelky.

Seznam toho, co bude váš chlapeček nebo holčička do dětské skupiny potřebovat 

  • Bačkůrky s uzavřenou patou (měly by být protiskluzové a pevně sedící na nožičce) 
  • Pohodlné převlečení do třídy (oblečení by mělo být takové, aby dítě mohlo být co nejvíce samostatné – tj. pokud možno žádné knoflíky, zapínání na zádech apod.). Nejlepší jsou tepláčky, tričko, leginky, kraťásky nebo sukýnka. 
  • Pohodlné a účelné převlečení na ven, u kterého nevadí, že se ušpiní, obuv vhodnou na zahradu (tepláčky, tričko, mikina, bundička… + dávejte dětem vždy pokrývku hlavy a oděv prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí), PLÁŠTĚNKA 
  • Pyžamko nebo noční košilku na odpolední odpočinek na lehátku
  • Náhradní oblečení do skříňky, náhradní prádlo pro případ nehody
  • Hřebínek– především pro holčičky s delšími vlásky i ostatní děti
  • Papírovými kapesníčky a v případě potřeby i dostatečným množstvím jiných důležitých a vhodných potřeb (např. podložka na lehátko), které jsou označeny tak, aby mohly být přiřazeny ke konkrétnímu dítěti
  • Podložka na kreslení

Děti musí mít všechny své věci IDENTIFIKOVATELNÉ (značkou – obrázkem či podepsané!) 

Jak ulehčit svému dítěti nástup do dětské skupiny 

Mluvte s dítětem o tom, co se v dětské skupině dělá a jaké to tam je.
Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do dětské skupiny už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam  se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

Zvykejte dítě na odloučení.                                                                                                                                                                                                      Ideálním způsobem postupně prodlužujte dítěti odloučení od Vás. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

Veďte dítě k samostatnosti.
Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do dětské skupiny… ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do dětské skupiny rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy dětskou skupinou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu  předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě v dětské skupině i odpoledne“.

Neprodlužujte loučení v šatně.                                                                                                                                                                                                  Při ranním příchodu se nezdržujte dále, než je nutné, neprodlužujte tím trápení dítěte! Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného - (plyšáka, oblíbenou hračku, šátek), aby s sebou mělo něco důvěrně známého... Pozor, nedávejte dítěti hračky či předměty, které jsou na jakékoliv baterie!

Splňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do dětské skupiny dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do dětské skupiny. Případně se dohodněte, že dítě do dětské skupiny bude vodit ten, který s tím má menší problém.

Důvěřujte pečujícím osobám a jejich práci.                                                                                                                                                                         Dítě to vycítí a prostředí dětské skupiny se pro něj stane taky důvěrné.

Za pobyt v dětské skupině neslibujte dítěti odměny předem.
Dítě prožívá stres nejen z toho, že je v dětské skupině bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den v dětské skupině proběhne v pohodě – chvalte dítě a nepravidelně jděte za odměnu třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost či dělejte oblíbené aktivity dítěte, jděte na oblíbená místa... Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak cukrárnu, hračku apod. vyžadovalo každý den.

Komunikujte v dětské skupině s pečující osobou                                                                                                                                                                  Pokud Vám pečující osoba neřekne nějakou věc ohledně dítěte, kterou byste chtěli vědět, doptávejte se.

Kapacita zařízení:

15 dětí ve věku od 3 let do doby dovršení věku povinné školní docházky.

Provozní doba:

V pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku v době od 6 do 16 hodin.

Kritéria pro přijetí dítěte

V rámci posuzování přijetí dítěte budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení:  

(1)  Podaný, řádně v českém  jazyce vyplněný a osobami odpovědnými za výchovu dítěte/oběma zákonnými zástupci podepsaný  Požadavek o zařazení do pořadníku

(2)  Dosažení věku dítěte, tedy od 3 do 6 let

(3)  Soběstačnost, schopnosti a   dovednosti dítěte s přihlédnutím k věku

(4)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí   do dětské skupiny, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu včetně   souhlasného stanoviska se vstupem do kolektivu od ošetřujícího   praktického lékaře pro děti a dorost

(5)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo   tom, že se dítě podrobilo stanovenému   pravidelnému očkování dle platných právních předpisů nebo že je proti   nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou   kontraindikaci 

(6)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že umístěním dítěte do zařízení sleduje   uplatnění na trhu práce a tímto dítě   bude, krom případné omluvené absence z důvodu nemoci, dovolené apod., dodětské skupiny v době provozu v pracovních dnech pravidelně   docházet

(7)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že při podpisu smlouvy o poskytování   služby předloží relevantní potvrzení   vztahující se k datu přijetí dítěte do dětské skupiny o existujícím pracovně právním vztahu, nebo   pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost, doloží potvrzení příslušné   správy sociálního zabezpečení o účasti na důchodovém pojištění, popř.   studující osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce předloží potvrzení o denním studiu

(8)  Sourozenecký vztah, kdy v  případě sourozeneckého vztahu, bude osobou odpovědnou za výchovu   dítěte/zákonným zástupcem relevantně doloženo, že sourozenec je příjemcem služby dětská skupina v organizaci 

(9)  Místo trvalého   pobytu dítěte je město Litoměřice, danou skutečnost   relevantně doloží osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce

(10)       Osoba odpovědná za výchovu   dítěte/zákonný zástupce je v zaměstnaneckém   poměru u organizace provozující dětskou skupinu, popř. u zřizovatele nebo   jeho subjektů zřízených či založených 

Potřebné dokumenty k přijetí

V případě zájmu o vstup do služby je nejdříve nutné vyplnit Požadavek o zařazení do pořadníku, který rodiče dodají do služby. Požadavky o přijetí posuzuje Pracovní skupina, která se schází s ohledem na uvolněnou kapacitu a vydává kladné či zamítavé stanovisko. Až poté, co obdržíte informaci, že Váš požadavek byl posouzen a Vaše dítě bude moci do služby docházet, obdržíte níže uvedené další dokumenty s vysvětlením, jak postupovat. Rozhodně nenechávejte potvrzovat  níže uvedené dokumenty dříve. Děkujeme za pochopení.

Formulář „Požadavek o zařazení do pořadníku“ je ke stažení ZDE (PDF, 79,4kB) 

GDPR_informovaný souhlas

Potvrzení_posudek _od lékaře_očkování _zdravotní způsobilost ke stažení ZDE (PDF, 79,9kB)    

Potvrzení podpořené osoby o vazbě na trh práce ke stažení ZDE (PDF, 63kB) 

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte ze zařízení ke stažení ZDE (PDF, 85,1kB)

Provozní řád_Dětská skupina_ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ke stažení ZDE (PDF, 293kB)

Smlouva _Dětská skupina_ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ke stažení ZDE (PDF, 169,7kB)

Denní režim v Dětské skupině - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

 

6:00 - 8:00 příjem dětí, volná hra (při přijímání dětí pečující oosby provádějí ranní filtr s tím, že do dětské skupiny mohou být přijaty děti bez známek nemoci či známek výskytu parazitů). POZOR! Do 7:30 hodin se nahlašuje absence dětí či případná účast, včetně odhlášení či nahlášení stravy. 

8:00 –   8:30 tělesní výchova, pohybové aktivity a činnosti posilující imunitní systém

8:30 –   9:00 dopolední svačina

9:00 – 10:00 aktivity zaměřené na váchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických návyků včetně aktivit podporujících zlepšení zdravotního stavu, prevenci před onemocněním, posilování imunitního systému a zvyšování kvality života dětí, pohybové aktivity, pobyt venku, realizace Plánu výchovy a péče 

10:00 – 11:00 pobyt venku dle počasí nebo hry

11:00 – 11:30 oběd

11:30 – 12:00

vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek, spánek nebo klidové aktivity

12:00 – 14:00 odpočinek dětí, spánek nebo klidové aktivity

14:00 – 14:15 odpolední svačina

14:15 – 16:00 vyzvedávání dětí, činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí 

Předškolní vzdělávání

Pokud Vaše dítě v kalendářním roce do 31. 8.  dovrší  5 let, musí dle současné legislativy, tedy zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dle § 34, § 34a a § 34b,  zahájit povinnou školní docházku. V měsíci květnu dítě, které do 31. 8. v daném roce dovrší 5 let,  musí jít k zápisu do mateřské školky, kde buď rodiče požádají o individuální vzdělávání a jejich dítě bude nadále chodit do Dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, což obnáší, že se na podzim a na jaře v dané školce dítě bude přezkoušeno, anebo využíjí v dané školce denní docházku, ale v takovém případě nebudou již docházet do Dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA. Poslední týden v dubnu rodiče sledují internetové stránky mateřské školky, kde lze stáhnou dokumenty ohledně příjímání dětí k povinnému vzdělávání. Tyto dokumenty se každý rok obnovují proto se to musí sledovat. 

Pobyt dětí venku

Pobyt dětí předškolního věku venku se řídí v analogii zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v § 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.  

Pobyt venku trvá zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách a odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku lze přiměřeně zkrátit nebo zcela vynechat pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách

Kompetence k rozhodnutí o pobytu dětí venku v době nepříznivých klimatických podmínek přísluší ředitelce, event. učitelce předškolního zařízení, a to na základě hlášení o výskytu smogové situace a aktuálních klimatických podmínkách v daném místě. Při rozhodování je nutné zohlednit, kde se předškolní zařízení nachází (blízkost zdroje znečištění, okolní zástavba nebo doprava a podobně), věk dětí, jejich zdraví (přítomnost dětí hendikepovaných) a klimatické podmínky (teplota vzduchu, proudění větru, mlha, déšť a podobně). 

Za nepříznivé klimatické podmínky lze kromě výskytu smogové situace, považovat silný vítr, déšť, hustou mlhu, husté sněžení, teplotu vzduchu pod – 10 °C a kombinaci uvedených situací. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek je doporučeno pobyt dětí venku zkrátit na 15 – 20 minut. Podmínkou pro pobyt venku je pak dostatečné a vhodné oblečení dětí (včetně rezervního oblečení) a omezení tělesné zátěže. Dětem je třeba zajistit i během pobytu venku dostatek vhodných tekutin.

Daňová sleva pro rodiče

V rámci oblasti daňových předpisů, kde jsou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vymezena předškolních zařízení, je „předškolní zařízení“  pro účely daní z příjmů definováno zařízení služby péče o dítě v dětské skupině. Tudíž si rodiče mohou každoročně požádat o potvrzení pro uplatnění slevy za vynaložené náklady. Na žádost rodiče vystavíme potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které rodiče  předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování nebo se doklad přiloží k daňovému přiznání. Oficiální vyjádření finančního úřadu zní: Problematiku slevy na dani za umístění dítěte řeší § 35ba, odst. 1 písm. g)  a § 35bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním  zařízení. Co se rozumí předškolním zařízením, upravuje § 35bb v odstavci 4 (komentář MDS: patří sem i dětské skupiny). Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.  

Stížnosti

Stížnosti lze podat dle věcné příslušnosti u níže uvedených odpovědných zaměstnanců, kteří mají za povinnost stížnosti řešit.

- ředitelka organizace: Ing. Ivana Humlová, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 734 587 051, e-mail: centrumsrdicko@centrumsrdicko.cz, datová schránka - ID schránky: afh46c4

- zástupce ředitelky a vedoucí služby Denní stacionář: Martin Brůža, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice, +420 731 512 199, e-mail: vedoucidennistacionar@centrumsrdicko.cz

- vedoucí služby Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA: Bc. Tereza Záveská, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice, tel. +420 604 783 911, e mail: zdravaskolicka@centrumsrdicko.cz

Neformální stížnost, reklamaci, podnět, oznámení, výhradu či připomínku, může stěžovatel sdělit kterémukoliv zaměstnanci organizace, který činí kroky za účelem vyhovění stěžovateli, avšak za předpokladu, že budou akceptována vnitřní pravidla, platná legislativa a lidská důstojnost. V případě, že není možné stěžovateli vyhovět, zaměstnanec je povinen stěžovateli podat informaci o kontaktech na odpovědného zaměstnance, který má za povinnost stížnosti řešit.

Stížnost lze též vhodit do schránky na stížnosti, která je umístěna v šatně služby.  

foto20.jpg
foto21.jpg
foto22.jpg
foto23.jpg
foto24.jpg
foto25.jpg
foto26.jpg
foto27.jpg
foto28.jpg
foto29.jpg
foto30.jpg
foto31.jpg