Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2018

Zde je ke stažení Výroční zpráva 2018 Ambulantního dětského stacionáře

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu ambulantní dětský stacionář.

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu ambulantní dětský stacionář

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…

Od 1. 9. 2019 dojde k transformaci bývalého Ambulantního dětského stacionáře na Dětskou skupinu - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA. Služba Dětská skupina -ZDRAVÁ ŠKOLIČKA je poskytována formou péče pro děti ve věku od 3 let do 6 let věku v denním režimu včetně nabídky poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte ve službě. Služba Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA je poskytována na základě zákona č. 247/2014 Sb., zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a souvisejících předpisů.

Služba Dětská skupina - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických návyků včetně aktivit podporujících zlepšení zdravotního stavu, prevenci před onemocněním, posilování imunitního systému a zvyšování kvality života dětí. Služba má definovaný Plán výchovy a péče, který je mustrem pro práci s dětmi.

Plán výchovy a péče  je  ke stažení ZDE (PDF,143 kB)

Metodické vedení v rámci posilování imunitního systému dětí ve službě garantuje odborný garant - dohlížející dětský lékař imunolog a alergolog. O děti pečuje kvalifikovaný personál včetně zajištění vzdělávacích činností s  ohledem na věk každého dítěte, jelikož jde o obdobu školkyPočet pečujících osob je nadstandardní, neboť o 15 dětí pečují 3 paní učitelky.

Seznam toho, co bude váš chlapeček nebo holčička potřebovat

 • Bačkůrky s uzavřenou patou (měly by být protiskluzové a pevně sedící na nožičce) 
 • Pohodlné převlečení do třídy (oblečení by mělo být takové, aby dítě mohlo být co nejvíce samostatné – tj. pokud možno žádné knoflíky, zapínání na zádech apod.). Nejlepší jsou tepláčky, tričko, leginky, kraťásky nebo sukýnka. 
 • Pohodlné a účelné převlečení na ven, u kterého nevadí, že se ušpiní, obuv vhodnou na zahradu (tepláčky, tričko, mikina, bundička… + dávejte dětem vždy pokrývku hlavy a oděv prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí), PLÁŠTĚNKA 
 • Pyžamko nebo noční košilku na odpolední odpočinek na lehátku
 • Náhradní oblečení do skříňky, náhradní prádlo pro případ nehody
 • Hřebínek– především pro holčičky s delšími vlásky i ostatní děti
 • Papírovými kapesníčky a v případě potřeby i dostatečným množstvím jiných důležitých a vhodných potřeb (např. podložka na lehátko), které jsou označeny tak, aby mohly být přiřazeny ke konkrétnímu dítěti
 • Podložka na kreslení

Děti musí mít všechny své věci IDENTIFIKOVATELNÉ (značkou – obrázkem či podepsané!) 

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam  se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
  Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti.
  Zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky…  ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu  předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného - (plyšáka, hračku, šátek).
 7. Splňte své sliby! Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy.
  Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.
  Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Promluvte si s učitelkou.
  Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – třeba zda můžete s dítětem ze začátku jít na chvíli do třídy, apod.
Kapacita zařízení: 15 dětí ve věku od 3 let do doby dovršení věku povinné školní docházky.
Provozní doba: V pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku v době od 6 do 16 hodin.

Kritéria pro přijetí dítěte

V rámci posuzování přijetí dítěte budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení:  

(1)  Podaný, řádně v českém  jazyce vyplněný a osobami odpovědnými za výchovu dítěte/oběma zákonnými zástupci podepsaný  Požadavek o zařazení do pořadníku

(2)  Dosažení věku dítěte, tedy od 3 do 6 let

(3)  Soběstačnost, schopnosti a   dovednosti dítěte s přihlédnutím k věku

(4)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí   do dětské skupiny, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu včetně   souhlasného stanoviska se vstupem do kolektivu od ošetřujícího   praktického lékaře pro děti a dorost

(5)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo   tom, že se dítě podrobilo stanovenému   pravidelnému očkování dle platných právních předpisů nebo že je proti   nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou   kontraindikaci 

(6)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že umístěním dítěte do zařízení sleduje   uplatnění na trhu práce a tímto dítě   bude, krom případné omluvené absence z důvodu nemoci, dovolené apod., do dětské skupiny v době provozu v pracovních dnech pravidelně   docházet

(7)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že při podpisu smlouvy o poskytování   služby předloží relevantní potvrzení   vztahující se k datu přijetí dítěte do dětské skupiny o existujícím pracovně právním vztahu, nebo   pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost, doloží potvrzení příslušné   správy sociálního zabezpečení o účasti na důchodovém pojištění, popř.   studující osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce předloží potvrzení o denním studiu

(8)  Sourozenecký vztah, kdy v  případě sourozeneckého vztahu, bude osobou odpovědnou za výchovu   dítěte/zákonným zástupcem relevantně doloženo, že sourozenec je příjemcem služby dětská skupina v organizaci 

(9)  Místo trvalého   pobytu dítěte je město Litoměřice, danou skutečnost   relevantně doloží osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce

(10)       Osoba odpovědná za výchovu   dítěte/zákonný zástupce je v zaměstnaneckém   poměru u organizace provozující dětskou skupinu, popř. u zřizovatele nebo   jeho subjektů zřízených či založených

 

Potřebné dokumenty k přijetí

V případě zájmu o vstup do služby je nejdříve nutné vyplnit Požadavek o zařazení do pořadníku, který rodiče dodají do služby. Požadavky o přijetí posuzuje Pracovní skupina, která se schází s ohledem na uvolněnou kapacitu a vydává kladné či zamítavé stanovisko. Až poté, co obdržíte informaci, že Váš požadavek byl posouzen a Vaše dítě bude moci do služby docházet, obdržíte níže uvedené další dokumenty s vysvětlením, jak postupovat. Rozhodně nenechávejte potvrzovat  níže uvedené dokumenty dříve. Děkujeme za pochopení.

pdfFormulář „Požadavek o zařazení do pořadníku“ je ke stažení ZDE (PDF, 62kB) 

Potvrzení_posudek _od lékaře_očkování _zdravotní způsobilost ke stažení ZDE (PDF, 189kB   

Potvrzení podpořené osoby o vazbě n atrh práce ke stažení ZDE (PDF, 174kB) 

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte ze zařízení ke stažení ZDE (PDF, 49kB)

Provozní řád_Dětská skupina_ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ke stažení ZDE (PDF, 184 kB)

Smlouva o smlouvě budoucí_Dětská skupina_ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ke stažení ZDE (PDF, 93 kB)

Smlouva _Dětská skupina_ZDRAVÁ ŠKOLIČKA ke stažení ZDE (PDF, 147 kB)

Denní režim v ambulantním dětském stacionáři  

 6:00 –   8:00 příjem dětí, volná hra (ze strany paní učitelky je v rámci ranního přijímání prováděn ranní filtr s tím, že do služby mohou být přijaty děti bez známek nemoci či známek výskytu parazitů)
volná hra
 8:00 –   8:30 tělesní výchova, pohybové aktivity a činnosti posilující imunitní systém
 8:30 –   9:00 dopolední svačina
  9:00 – 10:00 aktivity zaměřené na váchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických návyků včetně aktivit podporujících zlepšení zdrvaotního stavu, prevenci před onemocněním, posilování imunitního systému a zvyšování kvality života dětí, pohybové aktivity, pobyt venku, realizace Plánu výchovy a péče 
10:00 – 11:00 pobyt venku dle počasí nebo hry
11:00 – 11:30 oběd
11:30 – 12:00 vyzvedávání dětí
příprava na odpočinek, spánek nebo klidové aktivity
12:00 – 14:00 odpočinek dětí, spánek nebo klidové aktivity
14:00 – 14:15 odpolední svačina
14:15 – 16:00 vyzvedávání dětí, činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

 

Předškolní vzdělávání

Pokud Vaše dítě v kalendářním roce do 31.8.  dovrší  5 let  musí dle současné legislativy, tedy zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dle § 34, § 34a a § 34b,  zahájit povinnou školní docházku. V měsíci květnu dítě, které do 31. 8. v daném roce dovrší 5 let  musí jít k zápisu do mateřské školky, kde buď rodiče požádají o individuální vzdělávání a jejich dítě bude nadále chodit do  Dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, což obnáší, že se na podzim a na jaře v dané školce dítě bude přezkoušeno, anebo využíjí v dané školce denní docházku, ale v takovém případě nebudou již docházet do  Dětské skupiny - ZDRAVÁ ŠKOLIČKA. Poslední týden v dubnu rodiče sledují internetové stránky mateřské školky, kde si mohou stáhnou dokumenty ohledně příjímání dětí k povinnému  vzdělávání. Tyto dokumenty se každý rok obnovují proto se to musí sledovat.

Daňová sleva pro rodiče

V rámci oblasti daňových předpisů, kde jsou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vymezena předškolních zařízení,  je „předškolní zařízení“  pro účely daní z příjmů definováno zařízení služby spéče o détě v dětské skupině. Tudíž si rodiče mohou každoročně požádat o potvrzení pro uplatnění slevy za vynaložené náklady. Na žádost rodiče vystavíme potvrzení o výši vynaložené částky ve zdaňovacím období, které rodiče  předloží do mzdové účtárny v rámci žádosti o provedení ročního zúčtování nebo se doklad přiloží k daňovému přiznání. Oficiální vyjádření finančního úřadu zní: Problematiku slevy na dani za umístění dítěte řeší § 35ba, odst. 1 písm. g)  a § 35bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním  zařízení. Co se rozumí předškolním zařízením, upravuje § 35bb v odstavci 4 (komentář MDS: patří sem i dětské skupiny). Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.  

 

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto16.jpg
foto15.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto19.jpg
foto20.jpg