Ambulantní dětský stacionář – zdravotní služba

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2018

Zde je ke stažení Výroční zpráva 2018 Ambulantního dětského stacionáře

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu ambulantní dětský stacionář.

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu ambulantní dětský stacionář

Více…

Ambulantní dětský stacionář – výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Ambulantní dětský stacionář

Více…

Umístění dítěte do stacionáře sleduje zlepšení zdravotního stavu dítěte a dále i jeho fyzický a duševní rozvoj. Umístění dítěte ve stacionáři není trvalé – je založeno na zdravotní indikaci. Pokud tato pomine, je dítě vyřazeno. Průběžné potvrzení pobytu dítěte ve stacionáři od odborného lékaře je vyžadováno nejméně jednou ročně, popř. dle stanoviska odborného lékaře, který určí trvání doby platnosti potvrzení.

Odbornou zdravotní péči a metodické vedení ve stacionáři garantuje odborný garant. Zdravotní péči provádí kvalifikovaná zdravotní sestra, která má osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pedagogickou práci zajišťuje kvalifikovaný pedagog, neboť jde o obdobu školky.

V rámci úhrady příspěvku na neinvestiční náklady za pobyt dítěte v ambulantním dětském stacionáři není poskytována zdravotní péče z případných úhrad zdravotmích pojišťoven.  Jedná se o neinvestiční náklady vynaložené na provoz poskytování služby a např. za činnosti nespadající pod úhrady zdravotních pojišťoven, které nemají požadovanou relevanci v konkrétní zdravotní péči.

Zákonný zástupce nebo osoba odpovědná za výchovu dítě vybaví vhodným a bezpečným oblečením včetně pyžámka a obutím s ohledem k pobytu v Ambulantní dětský stacionář i pobytu venku, taktéž náhradním oblečením, papírovými kapesníčky a v případě potřeby i dostatečným množstvím jiných důležitých a vhodných potřeb, které jsou označeny tak, aby mohly být přiřazeny ke konkrétnímu dítěti. 

Seznam toho, co bude váš chlapeček nebo holčička potřebovat

 • Bačkůrky s uzavřenou patou (měly by být protiskluzové a pevně sedící na nožičce) 
 • Pohodlné převlečení do třídy (oblečení by mělo být takové, aby dítě mohlo být co nejvíce samostatné – tj. pokud možno žádné knoflíky, zapínání na zádech apod.). Nejlepší jsou tepláčky, tričko, leginky, kraťásky nebo sukýnka. 
 • Pohodlné a účelné převlečení na ven, u kterého nevadí, že se ušpiní, obuv vhodnou na zahradu (tepláčky, tričko, mikina, bundička… + dávejte dětem vždy pokrývku hlavy a oděv prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí), PLÁŠTĚNKA 
 • Pyžamko nebo noční košilku na odpolední odpočinek na lehátku
 • Náhradní oblečení do skříňky, náhradní prádlo pro případ nehody
 • Hřebínek– především pro holčičky s delšími vlásky i ostatní děti

Děti musí mít všechny své věci IDENTIFIKOVATELNÉ (značkou – obrázkem či podepsané!!!

 

Kapacita zařízení: 15 dětí ve věku od 3 let do doby dovršení věku povinné školní docházky.
Provozní doba: V pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku v době od 6 do 16 hodin.

Cíle služby Ambulantní dětský stacionář

 • prevence před onemocněním dětí;
 • posílení imunity dětí;
 • rozvoj návyků, dovedností, schopností dětí;
 • začlenění do běžného života;
 • zvyšování kvality života dětí.  

Kritéria pro přijetí dítěte

V rámci posuzování přijetí dítěte budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení:  

(1)  Podaný, řádně v českém  jazyce vyplněný a osobami odpovědnými za výchovu dítěte/oběma zákonnými zástupci podepsaný  Požadavek o přijetí  žádost o zařazení do pořadníku

(2)  Dosažení věku dítěte, tedy od 3 do 6 let

(3)  Soběstačnost, schopnosti a   dovednosti dítěte s přihlédnutím k věku

(4)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí   do dětské skupiny, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu včetně   souhlasného stanoviska se vstupem do kolektivu od ošetřujícího   praktického lékaře pro děti a dorost

(5)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/zákonných zástupců, že při   podpisu smlouvy o poskytování služby předloží aktuální potvrzení vztahující   se k datu přijetí dítěteo   tom, že se dítě podrobilo stanovenému   pravidelnému očkování dle platných právních předpisů nebo že je proti   nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou   kontraindikaci 

(6)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že umístěním dítěte do zařízení sleduje   uplatnění na trhu práce a tímto dítě   bude, krom případné omluvené absence z důvodu nemoci, dovolené apod., do dětské skupiny v době provozu v pracovních dnech pravidelně   docházet

(7)  Čestné   prohlášení osoby odpovědné za výchovu dítěte/obou zákonných zástupců, že při podpisu smlouvy o poskytování   služby předloží relevantní potvrzení   vztahující se k datu přijetí dítěte do dětské skupiny o existujícím pracovně právním vztahu, nebo   pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost, doloží potvrzení příslušné   správy sociálního zabezpečení o účasti na důchodovém pojištění, popř.   studující osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce předloží potvrzení o denním studiu

(8)  Sourozenecký vztah, kdy v  případě sourozeneckého vztahu, bude osobou odpovědnou za výchovu   dítěte/zákonným zástupcem relevantně doloženo, že sourozenec je příjemcem služby dětská skupina v organizaci 

(9)  Místo trvalého   pobytu dítěte je město Litoměřice, danou skutečnost   relevantně doloží osoba odpovědná za výchovu dítěte/zákonný zástupce

(10)       Osoba odpovědná za výchovu   dítěte/zákonný zástupce je v zaměstnaneckém   poměru u organizace provozující dětskou skupinu, popř. u zřizovatele nebo   jeho subjektů zřízených či založených

 

pdfFormulář „Požadavek o zařazení do pořadníku“ je ke stažení ZDE (PDF, 210 kB) 

 Doporučení od odborného lékaře ke stažení ZDE (PDF, 26kB)    

Potvrzení od ošetřujícího lékaře ke stažení ZDE (PDF, 41kB) 

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte ze zařízení ke stažení ZDE (PDF, 47kB)

„Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí“ je ke stažení ZDE (PDF, 130 kB)

Denní režim v ambulantním dětském stacionáři  

6:00 – 8:00 příjem dětí s ranním filtrem, který  provádí sestra (do stacionáře mohou pouze děti bez akutního infektu)
volná hra
8:00 – 8:30 výchova, dechová cvičení – kolektivní RHB péče (stimulace akupresurních bodů chodidel, dechová gymnastika, rehabilitační cvičení, atd.)
8:30 – 9:00 dopolední svačina
9:00 – 10:00 výchovné vzdělávací činnosti, léčebně preventivní stacionární aktivity kolektivní RHB péče (stimulace akupresurních bodů chodidel, dechová gymnastika, rehabilitační cvičení, bazén, atd.), individuální RHB péče dle indikace obvodního nebo odborného lékaře
10:00 – 11:00 pobyt venku dle počasí nebo hry
11:00 – 11:30 oběd
11:30 – 12:00 vyzvedávání dětí
příprava na odpočinek
12:00 – 14:00 odpočinek dětí, spánek
14:00 – 14:15 odpolední svačina
14:15 – 16:00 vyzvedávání dětí, zůstávající děti si hrají do vyzvednutí
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto16.jpg
foto15.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto19.jpg
foto20.jpg