Dětská skupina - JESLIČKY - služba péče pro děti do 3 let

Služba péče pro děti - pravidla provozu

Pravidla a podmínky provozu služby péče pro děti ke stažení.

Více…

Služba péče pro děti - Dětská skupina JESLIČKY_výroční zpráva 2018

Zde je ke stažení Výroční zpráva za rok 2018 služby péče pro děti do 3 let, Dětská skupina JESLIČKY.

Více…

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2015

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2015 pro službu péče pro děti

Více…

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2016

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2016 pro službu péče pro děti

Více…

Služba péče pro děti - výroční zpráva 2017

Zde je ke stažení výroční zpráva za rok 2017 pro službu Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let

Více…

 

DĚTSKÁ SKUPINA - JESLIČKY ve formě služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte

Jedná se o činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o svěřené dítě, která je poskytována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, dovedností, kulturních a hygienických návyků. Cílem je spokojené, všestranně se rozvíjející dítě, které je ve třech letech připraveno pro vstup do MŠ.

S dětmi pracujeme dle vypracovaných měsíčních a týdenních výchovných plánů, jejichž cílem je rozvoj tělesných a duševních schopností dítěte, hudebně pohybových projevů, upevňování hygienických návyků, rozvíjení sebeobsluhy, stolování a příprava na přechod do MŠ.

Měsíční plány jsou rozděleny na plán výchovy a obsah péče. Plán výchovy obsahuje výchovu rozumovou, pracovní, hudební, výtvarnou a tělesnou. Během týdne každá dětská skupina prostřídá denně jednu složku výchovy. Ukázky dětských prací vystavujeme formou výstavky a nástěnek v přijímací místnosti. Při odchodu dítěte ze zařízení informujeme rodiče o průběhu dne. Velkou pozornost věnujeme zdravému tělesnému vývoji a otužování formou denního pobytu venku na zahradě nebo na vycházce. Denně sledujeme stav ovzduší a pouze za nepříznivých povětrnostních a  rozptylových podmínek omezíme pobyt venku.

Dětský skupina - JESLIČKY ve formě služby péče ro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let se řídí Provozním řádem, viz.  Provozní řád je ke stažení ZDE (PDF, 198 kB)

 

Kritéria pro přijetí

Při rozhodování o přijetí dítěte do služby budou zvážena jednotlivá kritéria a podmínky s ohledem na kapacitu zařízení:

 1. podaná řádně vyplněný požadavek o zařazení do pořadníku,
 2. dosažení věku dítěte 18 měsíců do doby 3 let věku, tedy dovršení věku vstupu do   mateřské školy
 3. dobrý zdravotní stav, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu ve službě
 4. potvrzení o zdravotním stavu a souhlas se vstupem do kolektivu od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 5. předložení očkovacího průkazu či potvrzení od praktického lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 6. soběstačnost dítěte s přihlédnutím k věku
 7. přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) relevantním způsobem doloží, že je zaměstnána či má příslib zaměstnání
 8. přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) relevantně doloží, že místem trvalého pobytu dítěte je obec Litoměřice
 9. absolutní přednost vzniká, pokud osoba odpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce) relevantně doloží zaměstnanecký poměr v rámci MěÚ v Litoměřicích či u právnických osob, založených a zřízených Městem Litoměřice, případně organizačních složek Města Litoměřice

 

Seznam toho, co bude váš chlapeček nebo holčička potřebovat

 • Bačkůrky s uzavřenou patou (měly by být protiskluzové a pevně sedící na nožičce)
 • Pohodlné převlečení do vnitřních prostor (oblečení by mělo být takové, aby dítě mohlo být co nejvíce samostatné – tj. pokud možno žádné knoflíky, zapínání na zádech apod.). Nejlepší jsou tepláčky, tričko, leginky, kraťásky nebo sukýnka.
 • Pohodlné a účelné převlečení na ven, u kterého nevadí, že se ušpiní, obuv vhodnou na zahradu (tepláčky, tričko, mikina, bundička… + dávejte dětem vždy pokrývku hlavy a oděv prosím přizpůsobte aktuálnímu počasí)
 • Pyžamko nebo noční košilku na odpolední odpočinek na lehátku
 • Náhradní oblečení do skříňky, náhradní prádlo pro případ nehody
 • Pleny, papírové kapesníčky, vlhčené kapesníčky, apod.

Děti musí mít všechny své věci IDENTIFIKOVATELNÉ (značkou – obrázkem či podepsané!!!)

pdfFormulář  „Požadavek o zařazení do pořadníku“ je ke stažení ZDE (PDF, 65 kB)

Potvrzení od lékaře  o zdravotním stavu je ke stažení ZDE (PDF, 50 kB)

Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte ze zařízení je ke stažení ZDE (PDF,46 kB)

 

Právní podklady

Dne 31. 10. 2012 Zastupitelstvo města Litoměřice na základě doporučení Rady města Litoměřice schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 25. 4. 2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice Centrum – SRDÍČKO. V rámci uvedeného dodatku je od 1. 1. 2014 předmět činnosti navazující na hlavní účel organizace služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci. Zřizovatel uvedenou službu schválil jako alternativu jeslí, které Centrum – SRDÍČKO provozovalo a na základě zákona ust. § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění posledních předpisů, musel být provoz jeslí jako zdravotnického zařízení k 31. 12. 2013 ukončen.

Organizace má oprávnění od 1. 9. 2018 poskytovat provoz DĚTSKÉ SKUPINY, a to na základě  zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů na MPSV ČR, viz. http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php?search&okres=Litom%C4%9B%C5%99ice

foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg
foto9.jpg
foto10.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg