Aktivizace příjemců služeb

 

 

Návštěva Drážďan

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO bylo na základě žádosti o grant významně finančně podpořeno z rozpočtu Města Litoměřice. Díky podpoře cílů a opatření 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice mohlo uskutečnit projekt Aktivizace zdravotně postižených uživatelů denního stacionáře. Dne 17. prosince 2015 tak za asistence tlumočnice do německého jazyka podniklo jednodenní aktivizační poznávací výlet s příjemci služeb a jejich pečujícími osobami do Německého muzea hygieny v Drážďanech, které jako jedno z nejúžasnějších vědeckých muzeí v Evropě nabízí stálou výstavu „Člověk jako dobrodružství“. Poznávací cesta s motivačně edukačními prvky byla zakončena návštěvou vánočních trhů s možností přiblížení tradic spjatých s předvánoční atmosférou.

pc171354.jpg