Mikulášská nadílka a Kouzelný kalendář

Mikulášská nadílka a Kouzelný kalendář

Akce Mikulášská nadílka a Kouzelný kalendář.

V organizaci počátkem měsíce prosince proběhly dvě akce: Mikulášská nadílka a Kouzelný kalendář.  První akci zajišťoval zřizovatel, tj. Město Litoměřice -  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - pod vedením paní Ing. Jurkové. Příjemce služeb přišel navštívit Mikuláš, který rozdal dárečky a Sváťovo DIVIDLO. Druhá akce, kterou uváděl Zdeněk Lukesle, byla malým předvánočním dárkem ve formě besídky.