Opět spolu 2018

Opět spolu 2018

Opět spoluDne 8. 3. 2018  se opět sešli naši příjemci služeb SRDÍČKA, tedy chronicky nemocné děti z ambulantního dětského stacionáře a uživatele ze sociální služby denní stacionář, která je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, se seniory Domova na Dómském pahorku, který provozuje Farní charita Litoměřce. Jednalo se již o třetí setkání uskutečněné ve velkém sále domova pro seniory, které navazovalo na projekt Mezigenerační mosty z  hudby. Obě zařízení připravila kulturní představení. Děti a uživatele z naší organizace pásmo básní, písniček i tanečků a senioři vystoupení plné melodických písniček. Přátelskou atmosféru podpořil pan Klaban, který všem pro radost skvělě zahrál na harmoniku. Nechybělo ani pohoštění a dárečky. Za SRDÍČKO jsme popřáli kytičkou všem přítomným ženám, jelikož byl Mezinárodní den žen! Domluveno bylo, že společná setkání budou pokračovat, neboť jsou pohlazením po srdi a po duši.

Opět spoluOpět spolu

Opět spoluOpět spolu