PŘÍSPĚVKY

PROJEKT DOPOLEDNE PRO ZDRAVÍ

přednáška o dentální hygienědivadlo na téma zdravá výživapřednáška o první pomoci

Centrum SRDÍČKO  dne 11. 6. 2015 realizovalo projekt  s názvem „Dopoledne pro zdraví“, který byl finančně podpořen v rámci grantu z rozpočtu Města Litoměřice z PROGRAMU PODPORY SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH AKTIVIT PRO OBČANY MĚSTA LITOMĚŘICE.

Akce, která probíhala na zahradě organizace, se zúčastnili příjemci služeb (děti a uživatelé sociální služby denní stacionář) spolu s rodiči a opatrovníky.  Účastníkům akce byla motivačně edukačními prvky přiblížena zdravotní osvěta.

V dopoledním programu proběhla interaktivní formou výuka první pomoci, přednáška o dentální hygieně a zdravé výživě. Na téma pitný režim bylo poutavým způsobem odehráno divadelní představení. Zúčastnění obdrželi zubní kartáčky spolu se zubní pastou a didaktické pomůcky.